Tři ocásci sou družstvo. Sociální družstvo!

http://www.triocasci.cz tel.: 775 702 778 e-mail: info@triocasci.cz


Jsme Tři ocásci, sociální družstvo, které provozuje cukrárnu a restauraci/komunitní centrum, kde podáváme veganské jídlo a sladkosti, pořádáme akce, prodáváme různé politické knihy a časopisy, vzděláváme se navzájem a máme bezplatnou knihovnu. Snažíme se to dělat s kolektivní odpovědností, nehierarchicky a hlavně pro radost nás i lidí, kteří k nám chodí. Kromě našich podniků máme nově nakladatelství Nevim, družstevní bioklub Sypiště, facilitátorskou skupinu FaciCrew a další menší projekty pro radost. Skrze naše projekty chceme vytvářet bezpečný, respektující a svobodný svět, kde jsou práva všech bytostí a planety nadřazena ziskem hnané ekonomice, kde se moc nekoncentruje v rukou institucí a několika nejbohatších. Svět, kde se aktivně hledají způsoby, jak umožnit všem jednotlivcům co nejvíc se přímo podílet na informovaném a zodpovědném rozhodování. Svět vybudovaný na rovnosti, solidaritě a nekonečné zábavě.

Ukončené projekty