Tři ocásci sou družstvo. Sociální družstvo!


Osvěta a poskytování informací

Podpořte vydání knihy VZÁJEMNÁ POMOC: JAK V KRIZI UPEVŇOVAT SOLIDARITU

Třetí kniha družstevního nakladatelství Nevim kolektivu Tři Ocásci je o spolupráci a vzájemné péči jako základních prvcích jak v čase krize, tak i v každodenním úsilí o lepší svět. Překlad knihy amerického aktivisty a právníka Deana Spada Vzájemná pomoc: jak v krizi upevňovat solidaritu vychází právě v době kumulujících se vypjatých dějinných momentů a nabízí kolektivům návody k tomu, jak se organizovat a budovat pečující a stabilní prostředí, které umožní dlouhodobé zapojení členů a členek.

vybíráme od 4.5.2022

Podpořte vydání knihy VZÁJEMNÁ POMOC: JAK V KRIZI UPEVŇOVAT SOLIDARITU

Třetí kniha družstevního nakladatelství Nevim kolektivu Tři Ocásci VZÁJEMNÁ POMOC: JAK V KRIZI UPEVŇOVAT SOLIDARITU je o spolupráci a vzájemné péči jako základních prvcích jak v čase krize, tak i v každodenním úsilí o lepší svět.
34 565 Kč
vybráno 115 % z 30 000 Kč

přispělo

83 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Podpořte vznik nové knihy družstevního nakladatelství Nevim Vzájemná pomoc: jak v krizi upevňovat solidaritu! Pokud přispějete 270 Kč a více, dostanete výtisk knihy jako dárek.

Třetí kniha družstevního nakladatelství Nevim kolektivu Tři Ocásci je o spolupráci a vzájemné péči jako základních prvcích jak v čase krize, tak i v každodenním úsilí o lepší svět. Překlad knihy amerického aktivisty a právníka Deana Spada Vzájemná pomoc: jak v krizi upevňovat solidaritu vychází právě v době kumulujících se vypjatých dějinných momentů: válka na Ukrajině, pandemie covidu a dlouhotrvající ekologická krize podrývají naše pocity bezpečí a stability a dokáží vychýlit morální kompas našich rozhodnutí. Pod tlakem těchto událostí společnosti hrozí rostoucí nenávist, strach a rozdělení. Právě jako protiklad k těmto tendencím klade Dean Spade do centra našich snah vzájemnou pomoc, která nám pomáhá překonat těžké situace spojené s krizí.

Na četných příkladech podpůrných projektů organizovaných zdola a otevřených všem autor ukazuje, jak tyto snahy dokáží nahradit stát a jeho instituce, které v těchto chvílích často selhávají nebo poskytují pomoc selektivně a  vynechávají ty na okraji. Síť lidí, která vzniká na místech takového selhání, dokáže svépomocně nejen naplnit základní potřeby jakými jsou distribuce jídla, vzdělávání, péče o děti nebo poskytování zdravotní péče, ale také tím zároveň upozorňovat na systémové problémy. Důležitou součástí vzájemné pomoci je i schopnost mobilizační: k nízkoprahovým aktivitám dokáže přitáhnout mnoho lidí, kteří dosud neměli zkušenosti s aktivistickým prostředím, a zapojit je do hnutí. 

Udržitelnost skupin vzájemné pomoci je hlavním tématem druhé části Spadeovy knihy. Nabízí kolektivům návody k tomu, jak se organizovat a budovat pečující a stabilní prostředí, které umožní dlouhodobé zapojení členů a členek. Změna současného systému je úkol, který vyžaduje vytrvalost, zapojení mnoha lidí a také uvědomění si vlastních limitů. Proto je důležité věnovat dostatek času budování struktury, která je pečující, nevytváří prostředí tlaku a v níž se lidé budou cítit dobře a bezpečně. Zalistovat si návody v této knize můžete kdykoli, když v rámci svého kolektivu ucítíte neladící pnutí. Pomohou vám nalézt vaše citlivá místa a ošetřit je.

Doufáme, že vám tato kniha pomůže rozvíjet vaše kolektivy, pečovat o sebe navzájem a přemýšlet, kam a v jaké míře do budoucna napnout vaše síly. Nyní je to aktuálnější, než kdy jindy.

Dean Spade - Vzájemná pomoc: jak v krizi upevňovat solidaritu

196 stran

nevim.triocasci.cz
Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

sdílení je aktem lásky <3

Jana Michailidu

Juchu! Držím palce!

Hana Zoor Svačinková
300 Kč

Jaroslav Michl
270 Kč

Tereza Daňková
300 Kč

Ať žije Nevim!

Martina Krošová
666 Kč

Díky a těším se na knihu 🙂

Libor Marek

💚

Dárce
400 Kč

Prosím rovnou třikrát, dobro je potřeba sdílet 🙂

Veronika Prokůpková
1 200 Kč

Mega se těším na knížku!

Kateřin
300 Kč