Step by Step ČR, o.p.s.

http://www.zacitspolu.eu tel.: +420 222 963 596 e-mail: info@sbscr.cz


Měníme prostředí škol tak, aby v nich strávený čas byl pro děti, rodiče a učitele smysluplný, kreativní a radostný. Pracujeme na tom, aby učení dávalo smysl a dělalo radost. KDO JSME: nezisková organizace, která pomáhá zavádět moderní pedagogické postupy v mateřských a základních školách; instituce akreditovaná MŠMT pro další vzdělávání vyučujících; jediný držitel licence a práv k programu Začít spolu® v České republice a člen mezinárodní organizace International Step by Step Association (ISSA). CO DĚLÁME: šíříme a rozvíjíme vzdělávací program Začít spolu v ČR v MŠ a na 1. stupni ZŠ, vzděláváme pedagogy a podporujeme je v jejich profesním rozvoji; rozvíjíme inkluzivní prostředí v českých školách; posilujeme spolupráci na úrovni rodina – škola – komunita; podporujeme kolegiální spolupráci a vzájemnou inspiraci vyučujících díky síti škol Začít spolu; propojujeme se s dalšími organizacemi a VŠ a společně tak vstupujeme do zásadních diskusí a projektů týkajících se budoucnosti českého vzdělávání; zprostředkováváme přenos zahraničních zkušeností do českého vzdělávacího prostředí. Vzdělávací program Začít spolu® (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu k dítěti. Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. V ČR je realizován již od roku 1994. V současné době uplatňuje metodiku programu více než 250 škol po celé ČR a jsme součástí mezinárodní vzdělávací sítě. Kvalita pedagogické práce v programu je jasně definována standardy Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.

Aktuální projekty

Ukončené projekty