Step by Step ČR, o.p.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Pomozte nám založit metodická centra Začít spolu v regionech

Se vzdělávacím programem Začít spolu je ideální začít už v předškolním věku, kdy se formuje vztah dítěte ke vzdělání a kdy je třeba podpořit přirozenou chuť se učit. Pandemie náš program dokonale prověřila a ukázalo se, že principy Začít spolu fungují za všech okolností. Děti, které absolvují program, navíc splňují požadavky současného světa: učení považují za běžnou součást života, nemají problém se adaptovat na změny, pracovat v týmu a převzít zodpovědnost, umí pracovat s informacemi, používat kritické myšlení a časový plán. V letošním roce zakládáme metodická centra v regionech, abychom pedagogy mohli podpořit v místě jejich působení. Pomozte dětem splnit sen o moderní škole, kde učení je radost.

vybíráme od 4.5.2021

Chci podpořit metodická centra.

Svým finančním darem pomůžete založit metodická centra Začít spolu.
800 Kč

přispěli

2 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Jsme neziskovka, která program Začít spolu realizuje v České republice již od roku 1994. Máme za sebou více než 350 školících akcí a úspěšných projektů, více než 10.000 proškolených pedagogů, v naší síti je 250 škol s programem Začít spolu.

Učitelky a učitelé, kteří s programem pracují, patří mezi nejlépe hodnocené a oblíbené učitele. Celá jedna čtvrtina letošních finalistů prestižní ceny Global Teacher Prize CR jsou pedagogové Začít spolu. A přitom školy Začít spolu tvoří necelá 2 % všech českých škol.
 
Během pandemie se změnily podmínky vzdělávání. Od dětí se očekává větší samostatnost, schopnost naplánovat si svůj čas a převzít zodpovědnost za svoje výsledky. Digitální kompetence a práce s informacemi se staly nezbytnou součástí výuky. Také firmy hledají absolventy, kteří jsou zvyklí pracovat v týmu, umí naslouchat ostatním, přijímat kritiku, dokážou se adaptovat na změny a učení je pro ně běžnou součástí života.
A právě takové jsou děti z programu Začít spolu. Principy programu se osvědčily i v době distanční výuky, kdy bylo pro děti, kteří pracují podle Začít spolu, mnohem jednodušší učit se na dálku.
 
V době uzavřených škol jsme podporovali a stále podporujeme pedagogy formou metodických konzultací, webinářů a inspirativních materiálů, které jim pomáhaly zvládnout toto náročné období. S návratem dětí do škol potřebujeme být učitelům/kám co nejblíže, a proto zakládáme metodická centra v regionech.
Metodická centra by postupně měla získat roli regionálních vzdělávacích středisek pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a vzájemné učení.
Program Začít spolu tak bude dostupný mnohem více dětem.
Jsme přesvědčeni o tom, že každé dítě si zaslouží naplno rozvinout svůj potenciál a mít radost z učení.Bez vaší pomoci to ale nedokážeme. Děkujeme.

Vzdělávací program Začít spolu®  (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání založené na konstruktivistické pedagogice a respektujícím přístupu k dítěti. Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. V ČR je realizován již od roku 1994. Jsme součástí mezinárodní vzdělávací sítě a kvalita pedagogické práce v programu je jasně definována standardy Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu