Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

http://www.amo.cz tel.: 224 813 460 e-mail: info@amo.cz


Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997. Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Chceme přispět k hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Podporujeme zájem o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Aktuální projekty

Ukončené projekty