Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

#Ženyjsou: Databáze expertek v zahraniční politice

Vytváříme a spravujeme on-line Databázi expertek. Chceme novinářům*kám a organizátorům*kám konferencí či debat usnadnit hledání expertek na témata související s mezinárodními otázkami, businessem či udržitelností a zároveň podpořit ženy v tom, aby prezentovaly své odborné znalosti na veřejnosti.

vybíráme od 9.3.2020

Chceme, aby ženy byly vidět!

Svým příspěvkem podpoříte zvýšení zastoupení žen ve veřejných debatách.
28 000 Kč

přispělo

22 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

O projektu

V odborných panelech, na veřejných debatách nebo v médiích vidíme mnohem méně expertek, než kolik jich doopravdy existuje. Ve výsledku tedy hlas 50 % populace není ani dnes zastoupen v diskuzích, které zásadním způsobem ovlivňují životy náš všech. Chceme proto větší diverzitu v diskuzích a vyšší zastoupení žen ve veřejném prostoru.

Chápeme, že pro organizátory*ky konferencí či novináře*ky je často jednodušší najít a oslovit experta-muže. My jim tak hledání expertek chceme usnadnit.

Cílem našeho projektu je poskytovat organizátorům*kám konferencí a debat a novinářům*kám databázi expertek na zahraničně-politická, businessová a další příbuzná témata a poradit jim, jak zajistit skutečnou genderovou vyrovnanost debaty. Zároveň chceme podpořit samotné expertky v tom, aby prezentovaly své odborné znalosti na veřejnosti.

Databáze expertek momentálně obsahuje přes 270 profilů inspirativních žen a odbornic na více jak 50 témat souvisejících převážně s mezinárodní politikou. Cítíme však, že je třeba pomáhat ženám získat silnější hlas i v dalších oblastech. Abychom mohli Databázi rozšiřovat, potřebujeme pomoct.

V roce 2024 bychom chtěli Databázi rozvíjet těmito směry:

 • Tematické okruhy, kterým se expertky v naší databázi věnují, rozšíříme o oblasti businessu, ekonomie či udržitelnosti. Do konce roku bychom tak v Databázi chtěli mít 500 expertek;
 • Přizpůsobíme design Databáze tak, aby se expertky nemusely hlásit samy, ale aby nám o nich skrze náš nový systém nominací mohl dát vědět kdokoliv;
 • Vytvoříme seznam zásad a dobré praxe, kterými se řídit při organizaci konference či plánování mediálního výstupu, aby byla debata skutečně genderově vyrovnaná;
 • Debaty a konference od nás budou moci získat certifikaci dokazující, že naplňují zásady rovného zastoupení žen a genderové diverzity;
 • Navážeme spolupráci s ambasadory*kami, kteří budou propagovat poslání našeho projektu.

Kolik to bude stát?

Rovnost mezi lidmi je k nezaplacení, ale na rozvoj naší on-line Databáze s portfolii expertek přeci jen prostředky potřebujeme. A protože chceme Databázi udržet živou a dále ji rozšiřovat, oceníme každý příspěvek!

 • Částkou 300 Kč podpoříte zviditelnění databáze, 
 • částkou 500 Kč umožníte zpracování portfolií 3 odbornic,
 • částkou 1000 Kč umožníte 1 měsíc provozu databáze (hosting, zálohování, zabezpečení atd.).

Kdo jsme?

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997. Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Přispíváme k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Podporujeme zájem o mezinárodní otázky a nabízíme informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Od roku 2017 propojujeme a podporujeme ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice v rámci expertní sítě, která v současnosti sdružuje už více než 150 žen. Víme tedy, že ženy-odbornice jsou. 

Co děláme?

 • Vydáváme studie a analýzy,
 • pořádáme mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuze,
 • organizujeme vzdělávací projekty pro student*ky, učitele*ky, senior*ky a odborníky a odbornice,
 • prezentujeme kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro média,
 • vytváříme příznivější podmínky pro růst nové generace expertů a expertek,
 • podporujeme zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností.

Více se o nás můžete dozvědět:Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za skvělý projekt!!!

Dárce

Vážím si Vaší smysluplné práce!

Katerina Bursíková Jacques

Chci víc skvělých žen ve veřejném prostoru. Vím, že jich je v naší společnosti hodně, ale chci, aby byly více vidět a slyšet. Díky!

Ilona Kleníková
300 Kč