Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

#Ženyjsou: Databáze expertek v zahraniční politice

Vytváříme a spravujeme on-line Databázi expertek v zahraniční politice. Chceme organizátorům debat a novinářům usnadnit hledání expertek na zahraničněpolitická témata a zároveň podpořit ženy v tom, aby prezentovaly své odborné znalosti na veřejnosti.

vybíráme od 9.3.2020

Chceme, aby ženy byly vidět!

Svým příspěvkem podpoříte zvýšení zastoupení žen ve veřejných debatách.
17 500 Kč

přispělo

20 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

O projektu

Jsme přesvědčeni, že v oblasti zahraniční politiky najdeme mnohem více odbornic, než jich dnes vidíme v panelech, na veřejných debatách nebo v médiích. Ve výsledku tedy hlas 50 % populace není ani dnes zastoupen v diskuzích, které zásadním způsobem ovlivňují životy náš všech.

Chceme proto větší diverzitu v diskuzích a vyšší zastoupení žen ve veřejném prostoru. Cílem našeho projektu je usnadnit organizátorům debat a novinářům hledání expertek na zahraničně-politická témata a zároveň podpořit ženy v tom, aby prezentovaly své odborné znalosti na veřejnosti.

Na přelomu let 2019/2020 jsme prostřednictvím dárcovské výzvy vybrali částku, která nám umožnila vytvořit Databázi expertek na zahraničně-politická témata. Za to všem dárcům a dárkyním moc děkujeme! Databáze expertek momentálně obsahuje více jak 180 profilů inspirativních žen a odbornic na více jak 50  témat souvisejících s mezinárodní politikou. Cílem Databáze je:

 • Pomoci usnadnit práci médiím a organizátorům akcí usilujícím o rovnější zastoupení mužů a žen;
 • zviditelnit odbornice věnující se zahraniční politice.
Web máme dál v plánu:
 • plnit portfólii expertek, 
 • udržovat aktuální, 
 • a především dále propagovat mezi organizátory debat a médii.

Kolik to bude stát?

Rovnost mezi lidmi je k nezaplacení, ale provoz naší on-line Databáze s portfólii expertek přeci jen něco stojí. A protože chceme Databázi udržet živou, oceníme každý příspěvek!

 • částkou 300 Kč podpoříte zviditělnění databáze 
 • částkou 500 Kč umožníte zpracování portfólií 4 odbornic
 • částkou 1000 Kč umožníte 1 měsíc provozu databáze (hosting, zálohování, zabezpečení atd.

Kdo jsme?

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997. Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Chceme přispět k hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Podporujeme zájem o mezinárodní otázky a nabízíme informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Od roku 2017 propojujeme a podporujeme ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice v rámci expertní sítě, která v současnosti sdružuje už více než 150 žen. Víme tedy, že ženy odbornice jsou. 

Co děláme?
 • vydáváme studie a analýzy,
 • pořádáme mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuze,
 • organizujeme vzdělávací projekty pro student(k)y, učitele a učitelky, senior(k)y a odborníky a odbornice,
 • prezentujeme kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro média,
 • vytváříme příznivější podmínky pro růst nové generace expertů a expertek,
 • podporujeme zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností.
Více se o nás můžete dozvědět:
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Chci víc skvělých žen ve veřejném prostoru. Vím, že jich je v naší společnosti hodně, ale chci, aby byly více vidět a slyšet. Díky!

Ilona Kleníková
300 Kč