Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

Ženy jsou… a chceme, aby byly slyšet!

Pomozte nám dát ženám hlas! Chceme větší zastoupení žen ve veřejných debatách, na odborných panelech, v médiích a poradních orgánech. Ženy odbornice tu jsou! Vytvoříme on-line databázi expertek a podpoříme studentky v získávání zkušeností s vystupováním na veřejnosti.

vybíráme od 26.11.2019

Pomozte nám dát ženám hlas!

Svým příspěvkem podpoříte zvýšení zastoupení žen ve veřejných debatách.
95 011 Kč
vybráno 136 % z 70 000 Kč

přispělo

149 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Slavíme 30 let od sametové revoluce, naše země i společnost ušla velký kus cesty ke svobodě, demokracii a rovnosti. Přesto se i v roce 2019 potýkáme s nedostatečným zastoupením žen ve veřejných debatách, na odborných panelech, v poradních orgánech nebo v médiích. Ve výsledku tedy hlas 50 % populace není zastoupen v diskuzích, které zásadním způsobem ovlivňují životy náš všech.


Ženy (ne)jsou...

V 21. století už není společensky akceptovatelné, aby polovina obyvatel neměla rovné zastoupení ve všech sférách společnosti, včetně veřejných debat. Začít s řešením tohoto problému chceme oblastí, které rozumíme nejlépe, a tou je zahraniční, evropská a bezpečnostní politika. Řekněme stop „manelům” (tzn. panelům obsazených pouze muži) a pojďme ukázat, že ženy jsou a chtějí být slyšet.

Častým argumentem organizátorů debat je, že „to tak prostě vyšlo”, že ženy v daném oboru nejsou nebo je odbornice příliš obtížné najít. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) už od roku 2017 propojuje a podporuje ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice v rámci expertní sítě. Víme tedy, že ženy jsou

Jsou ale často přehlíženy, přetíženy, nebo překonávají další, především strukturální překážky. Bojují ale také s nedostatkem vlastního sebevědomí.

Jak je najít?

V roce 2020 s vaším přispěním uděláme následující:

  • vybudujeme českou on-line databázi expertek, díky které budou moci organizátoři/organizátorky debat a panelů nebo novináři/novinářky snadno najít odbornice na zahraničně-politická témata;
  • uspořádáme 5 workshopů pro studentky VŠ, díky kterým účastnice získají dovednosti v oblasti veřejného vystupování a také posílí své sebevědomí.
Během roku 2020 chceme díky vašemu příspěvku do databáze nahrát 300 profilů odbornic a během workshopů připravit 75 studentek na vystupování na veřejnosti.

Kolik to bude stát?

Rovnost mezi lidmi je k nezaplacení, ale vytvoření on-line databáze s portfólii expertek a její provoz přeci jen něco stát bude, stejně jako příprava a realizace workshopů s kvalitními lektorkami a lektory.

Chceme do toho ale s vámi jít 50 na 50! Pokud se nám podaří vybrat 70 000 Kč, přispějeme stejnou částkou z vlastních zdrojů, bez vás to ale nezvládneme. Tato částka umožní vznik a první rok chodu databáze i uspořádání workshopů. Oslovíme zkušené expertky, vyškolíme studentky a veřejnosti o nich dáme vědět díky naší on-line databázi.

Podpořte zvýšení zastoupení žen ve veřejných debatách. Pomozte dát ženám hlas!
Sledujte nás na Facebooku a Instagramu a sdílejte tipy na ženy, které by měly být podle vás slyšet s hashtagem #zenyjsou!

Kdo jsme?

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997. Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Chceme přispět k hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Podporujeme zájem o mezinárodní otázky a nabízíme informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Co děláme?
  • vydáváme studie a analýzy,
  • pořádáme mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuze,
  • organizujeme vzdělávací projekty pro student(k)y, učitele a učitelky, senior(k)y a odborníky a odbornice,
  • prezentujeme kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro média,
  • vytváříme příznivější podmínky pro růst nové generace expertů a expertek,
  • podporujeme zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností.
Více se o nás můžete dozvědět:
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ambasadorka naší kampaně Adéla Denková, analytička AMO a šéfredaktorka portálu Evropa v datech vystoupila v DVTV, aby představila náš projekt a také okomentovala situaci zastoupení žen ve veřejných debatách. Na záznam rozhovoru se můžete podívat tady.

„Prostor v médiích bohužel patří hlavně mužům. Sám jsem se zamyslel nad tím, s kolika ženami - političkami, podnikatelkami či vědkyněmi - jsem jako novinář udělal velký rozhovor. Vzpomněl jsem si jen na několik z nich. Obrovská většina mých partnerů při interview byli muži. Vlastně mi to doteď nepřišlo nijak divné. V každodennosti novinářské práce mi nějak uniklo, že jsem svým čtenářům a divákům existenci žen skoro zatajil,” říká novinář Týdeníku Euro Jan Novotný.


„Na jednu stranu je pravda, že v Poslanecké sněmovně sedí pouhá čtvrtina žen a ze stovky nejbohatších Čechů a Slováků jsou ženy pouze čtyři. Ale to ještě vůbec neznamená, že zajímavé ženy, které mají co říct, neexistují. Jen je jako novináři často neumíme hledat. A tím ještě potvrzujeme status quo, který brání ženám posunout se do významnějších funkcí nebo třeba dělat úspěšnější byznys. Ještě více potvrzujeme stereotyp, že muž v televizi mluví, zatímco žena se na něj dívá od plotny obklopená dětmi a plnou myčkou. Právě v hledání vzdělaných a zajímavých žen může pomoci mně i mým kolegům a kolegyním v médiích nová databáze expertek, kterou připravuje Asociace pro mezinárodní otázky.”

„Je poměrně zarážející, že v naší již po tři desítky let demokraticky a otevřeně fungující společnosti 21. století takovéto kampaně na podporu žen musí vznikat. Záměrně uvádím „musí“, neboť tento typ kampaní vnímám jako součást nutných kroků k přemostění propasti mezi často deklarovanými liberálními přístupy Češek a Čechů a nekorespondujícími konzervativními, často silně předsudečnými, pohledy na roli žen ve veřejném ale i soukromém prostoru,” říká prorektorka pro strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové a bývalá děkanka Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová.


„Bohužel v mnoha oblastech našeho života stále platí, že se automaticky předpokládá, že muž „na to má“, nicméně žena musí nejprve prokázat, „že na to má“. Až poté může zastávat veřejnou či jinak viditelnou pozici. To je potřeba změnit. I proto podporuji vznik databáze expertek na českou zahraniční politiku a mezinárodní vztahy. Expertiza žen je totiž stejně odborná jako expertiza mužů. Tak pojďme být viděny a slyšeny!”

Some international voices joined our campaign too! Check out the testimony of Danielle Piatkiewicz, an independent consultant, previously based in Brussels, where she supported a like-minded initiative called The Brussels Binder.

"Having both worked and organized events in the policy space for several years and in multiple countries, I have found that the lack of women representation on panels, discussions and debates in the realm of foreign policy a reoccurring issue. Recently moving to Prague, I wasn’t shocked or surprised to find this an issue here but immediately taken back by the amazing women who have come together to not just discuss the issue but do something about it.
Creating this platform will not only help provide more dynamic discussions at forums but hopefully start a conversation in Prague, Europe and the entire policy community that there needs to be more diverse representation in policy discussions in order to fully represent society. I am eager to use this platform to highlight women experts but also to encourage the next generation of women policy leaders that we do have a voice and our expertise should be equal to our male counterparts."

„Otázku znevýhodnění žen v různých oblastech života jsem popravdě řečeno dlouho neřešila - měla jsem pocit, že se mě netýká. Když jsem poznala vrstevníky na západě Evropy, jejichž matky často zůstávaly „na plný úvazek“ v domácnosti, měla jsem dokonce pocit, že Česko je co do genderové rovnosti o míle napřed. Vydrželo mi to až do doby, kdy se začaly ženy v mém okolí usazovat a rodit děti - a na rozdíl od mužů se při plné pracovní zátěži ujímaly péče o domácnost a organizace rodinného života. Schopné a nadané mladé profesionálky různých oborů se po dlouhé „bejbypauze“ vracely na pozice, které neodpovídaly jejich zkušenostem a schopnostem,” říká analytička AMO a mediální koordinátorka Programu migrace Člověka v tísni Adéla Jurečková.


„Všímala jsem si více i toho, jak jsou politika, společenské dění a vize budoucnosti většinou formulovány mužskými hlasy. Ty nemusí nutně říkat něco zcela jiného, ale snadno mohou přehlédnout aspekty, která se výrazněji dotýkají životní reality žen. Mimochodem - věděli jste, že v Polsku v anketě mezi lidmi pod 40 o nejvážnějších problémech současnosti většina mužů hlasovala pro „genderovou a LGBT ideologii“, zatímco ženy volily klimatickou změnu?

Častý argument, že ženy-odbornice pro určitá témata zkrátka „nejsou“, je spíš výmluvou někoho, koho vůbec nenapadlo nějakou oslovit nebo kdo při svých úvahách sáhl pouze do registru „známých firem“ – většinou mužů, kteří poslední tři dekády střídavě vysedávají v různých debatách a píší komentáře do novin. Chystaná databáze expertek na zahraniční politiku je na podobné výmluvy skvělou odpovědí. Těším se, že přispěje k větší pestrosti a oživení společenské debaty nejen na zahraničněpolitická témata.”

„Není pochyb, že existuje mnoho kvalifikovaných žen, které mají co říct. Existence databáze odbornic snad vezme vítr z plachet i těm posledním organizátorům debat a lidem z médií, kteří pravidelně tvrdí opak, když jim někdo jejich opomíjení vytkne,” říká politoložka a vědecká pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung Kateřina Smejkalová.

„K její podpoře mám ale také osobní důvody: jako žena chci vídat a slýchat ženy v debatách, nechci už na panelech sedat sama a být tam tak trochu za kuriozitu, na jejíchž ramenou zároveň leží břímě za všechny ženy se osvědčit. A chci také, aby to mladé ženy z mladších generací než ta moje měly zase o něco snazší ve veřejném životě tím, že budou mít víc vzorů.”
Máme vybráno!
Krátce před koncem starého roku se nám podařilo přesáhnout magickou hranici naší cílové částky. Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit náš projekt!

I nadále ale budeme vděční za každou korunu navíc, kterou zodpovědně využijeme při údržbě databáze a přípravě workshopů pro studentky.

„Evropa čelí náročným výzvám a velkým rozhodnutím, ve kterém se odborníci setkávají, aby informovali a zapojili politiky, novináře, aktivisty, poradce a úředníky do široké škály politických otázek. O politikách se diskutuje na konferencích, které stanovují agendu pro budoucnost Evropy. Diskutovaná témata jsou různá, ale bohužel lidé, kteří o nich diskutují, různí nejsou - často jsou jimi většinou muži a někdy do konverzace není zahrnuta jediná žena,” říká Leonie Liemich, vědecká pracovnice Friedrich-Erbert-Stiftung.„Ale ženy zde jsou a kvůli tomu je tato kampaň tak důležitá. Musíme zvýšit zastoupení a viditelnost expertek ve veřejných debatách a z mého pohledu je databáze expertek perfektním nástrojem pro tento cíl.”

„Odbornice čelí řadě bariér, které jim někdy brání se naplno zapojit do veřejné debaty. Třeba péče o děti, nemocné nebo starší členy rodiny a o domácnost u nás pořád leží hlavně na ženách. Jiné bariéry ale číhají v uvažování nás všech. Jako když organizátorky a organizátoři panelů expertky „nevidí“, nebo je subjektivně nepovažují za tolik erudované, jako jejich mužské kolegy.Z výzkumu (alespoň v USA) nakonec víme, že ačkoliv politoložky publikují v kvalitních periodikách téměř stejně často jako jejich kolegové, v seznamech četby na univerzitách už jejich texty stejně hojně zastoupené nejsou. Ze studentských evaluací víme taky to, že studentky a studenti hodnotí profesory pozitivněji než jejich ženské protějšky. A když už si naší expertizy organizátoři konečně všimnou, některé z nás zbrzdí malá sebedůvěra, důkaz, že jsme si předsudky samy dokonale osvojily,” říká výzkumnice Tereza Jermanová z Katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Je na čase stereotypy rozprášit, ve vlastních i cizích hlavách. A pomoct tomu, aby byly skvělé odbornice na mezinárodní dění a zahraniční politiku, které v Česku skutečně jsou, konečně vidět tak, jak si zaslouží. Projekt AMO cílí vytvořením databáze odbornic a školením studentek na obojí, a proto ho moc ráda podpořím. Ženy totiž v debatě o zahraniční politice nesmí chybět. Jinak se jako společnost připravíme o perspektivy, které nám nesmí uniknout, i o podstatnou část dostupné expertizy.”

„Mohu ze své osobní zkušenosti potvrdit, že máme řadu kompetentních expertek na otázky zahraniční politiky, mezinárodních vztahů a mezinárodního práva. Přesto jsou třeba do médií k těmto otázkám často zváni jako odborníci jen muži. Jakoby ženy – expertky byly neviditelné," říká právnička a soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková.


„Držím palce všem aktivitám vedoucím k podpoře ženské reprezentace ve veřejném prostoru, a proto je mi sympatická i snaha AMO vytvořit databázi žen expertek, a tak schopné a talentované ženy zviditelnit. Ať jsou využívány všechny talenty, které naše společnost má.”

„Když hovoříme o nedostatku žen v české debatě o zahraniční politice, je fajn se také podívat na nějaká čísla. Ženy tvoří přibližně osminu českých velvyslankyň, devítinu osazenstva zahraničního výboru a menšinu výzkumnic zkoumajících mezinárodní vztahy. Žádná žena nebyla nikdy ministryní zahraničních věcí. Ženy přitom tvoří většinu mezi absolventy a absolventkami oboru mezinárodních vztahů. A vůbec nelze tvrdit, že by pro uplatnění v tomto oboru byly méně vhodné než muži. Z tohoto nepoměru je zřejmé, že ženy narážejí na více bariér než muži. O jejich uplatnění nerozhoduje kvalita a schopnosti, ale jiné faktory,” upozorňuje ředitel Výzkumného centra AMO Vít Dostál.


„Proto jsme se v AMO pustili do projektů zaměřených na ženy v české zahraniční, bezpečnostní a evropské politice. Ženy tu totiž jsou. A pokud je nenecháme do mezinárodní politiky zasahovat a mluvit, plýtváme potenciálem celé společnosti.”

A máme tu další video s ambasadorkami a ambasadory našeho projektu. Poslechněte si, proč si myslí, že by ženy měly mít ve veřejných debatách stejné zastoupení jako muži.


Děkujeme za podporu:
Věnkovi Bonušovi (právní analytik Rekonstrukce státu)
Vítovi Dostálovi (ředitel Výzkumného centra AMO)
Adéle Denkové (šéfredaktorka portálu datové žurnalistiky Evropa v datech)
Adéle Jurečkové (analytička AMO, mediální koordinátorka Programu migrace Člověka v tísni)
Leonie Liemich (vědecká pracovnice Friedrich Erbert Stiftung)
Radkovi Špicarovi (viceprezident pro hospodářskou politiku a export, Svaz průmyslu a dopravy)


„Ženy jsou častěji než muži vysokoškolsky vzdělané a umí více jazyků, přesto jsou v nejvyšších funkcích a ve veřejném prostoru v menšině. Něco je evidentně špatně - 100% genderové kvóty pro muže platící cca do roku 1918 si stále vybírají svou daň, říká právní analytik Rekonstrukce státu Věnek Bonuš.

„Ženy táhne dolů neférová kruhová logika. Nedostatek žen ve veřejném prostoru znamená nedostatek pozitivních vzorů pro další mladé ženy. Když vidí v televizi samé muže - experty, o to vzdálenější je pro ně představa, že se samy takovou expertkou stanou. Když producent či producentka hledá hosta do zpráv nebo panelové diskuze, sáhne automaticky po těch osvědčených, známých a dostupných, kteří jsou dnes častěji muži. Není se pak co divit, že nové ženy do veřejného prostoru pronikají jen obtížně.

Aby se situace změnila, lidé, kteří organizují veřejný prostor musí o důstojné zastoupení žen aktivně usilovat. Dosažení rovnoměrného zastoupení žen však není vždy jednoduché a mohou s ním mít problém i uvědomělí organizátoři. Když však budou mít po ruce seznam expertek ochotných účastnit se veřejné debaty, situace se začne rychle měnit. Proto mi dává projekt seznamu expertek perfektní smysl a proto ho podporuji.”

„Jak posílit zastoupení žen řeším vlastně celý svůj profesní život. Dlouho jsem si to ale neuvědomovala, nebo jsem si po různých trapných situacích říkala, že jsem asi moc mladá a nezkušená. Nicméně po 5 letech vedení AMO mi už přijde zvláštní, že i když doporučuji k veřejným vystupováním své kolegyně, výsledným hostem je často muž. Že i když naše partnery přátelsky upozorňuji na to, že by bylo dobré zvát na různé akce více žen a nenechávat je jen moderovat, setkám se s pomrkáváním a lhostejností,” říká ředitelka AMO Vlaďka Mušálková.„Jde ale i o interní management. AMO je velká organizace a mně došlo, že když o tom, proč se občas stane, že máme na projektech málo žen, nebudeme mluvit mnohem hlasitěji než doposud, nic se nezmění a čas od času nějaký ten ,manel’ zase uspořádáme. To už nechci dopustit a jsem proto ráda, že jsme se pustili do téhle kampaně, která, doufám, nám i mnoha dalším lidem pomůže otevřít oči a získat veřejnou podporu do dalšího úsilí, a také bude motivovat ženy v tom, aby se pohybovaly ve veřejné debatě mnohem jistěji a sebevědoměji než byly zvyklé. Já pro to udělám maximum.”

„Jako novinářka vím, jak je těžké sehnat neotřelý a zasvěcený názor odborníka na určitou věc - člověk pak často nemá energii přemýšlet nad tím, jestli vybírá ženu, nebo muže. Díky zkušenosti s organizací nebo moderováním konferencí a debat zase vím, že ještě těžší je získat odbornici “ve fyzické podobě”. A také si pamatuji, jak nervózní jsem byla při svých prvních veřejných vystoupeních,” vzpomíná šéfredaktorka portálu datové žurnalistiky Evropa v datech Adéla Denková.


„Proto se mi líbí, že AMO přišlo s konkrétním a jednoduchým nápadem, jak usnadnit práci těm, kdo chtějí ženám ve veřejné debatě poskytnout prostor. A také jak podpořit mladé dívky v tom, aby během svého života do této debaty vstupovaly.”

„Česká média nejsou lepší než česká politika a společnost. Místo toho, aby média hledala hlasy, které přinesou něco nového, si často jen vybírají tváře, které potvrdí jejich názory a předsudky. Titul a funkce jsou pro ně zárukou odbornosti. Mluvící hlavou o světové politice a společnosti se tak u nás snadno stane geolog, egyptolog či ekonom. Na českých školách, ústavech a v think tancích je přitom tolik vzdělaných žen. Věřím, že tento projekt pomůže jejich expertizu vyzdvihnout nad tradiční autoritu kravaťáků, jejich všeználkovství a kariérní hierarchie, které ženy v naší společnosti těžko prolamují,“ říká výzkumník Ondřej Horký-Hlucháň z Ústavu mezinárodních vztahů.


„To ale není všechno. Až během posledních let jsem jako otec pochopil, jak péče a práce doma drtí čas pro rozvoj odbornosti a její šíření, natož pokud není spravedlivě rozdělený. Až v řídící funkci jsem zjistil, jak moc toxická maskulinita otravuje pracovní prostředí, natož pokud se jí nedokážeme otevřeně postavit. Řekněme si jasně, že oboje odnášejí hlavně ženy. A že oboje tolerujeme hlavně my, muži. Moje podpora tak patří nejen všem odvážným ženám, které díky projektu budou víc slyšet, ale i všem mužům, kteří mají každý den odvahu doma i v práci pečovat o prostor pro to, aby hlasy expertek mohly získat na síle.“

„Dlouho jsem váhala, jak naložit s nálepkou „feministka“, kterou lidé nezřídka používají jako hanlivé označení. Často se pojí s nepochopením okolí, když se manželka, matka nebo prostě žena rozhodne vypustit mezeru v kariéře a pokračovat naplno ve svém profesním angažmá. Už během těhotenství jsem si opakovaně vyslechla, že se mám připravovat na nový život a ubrat plyn. Paradoxně jsem v tomto směru mohla s neutuchající podporou manžela spíše přidat," říká historička a vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií na FSV UK Kateřina Králová.„Rovné příležitosti a zastoupení žen pro mě začaly být nikoliv otázkou politiky, ale otázkou každodennosti. Když se rozhlížím kolem, ve svém vlastním akademickém prostředí, stále mě zaráží, že zatímco máme daleko více studentek, jejich počet mezi akademiky tomu neodpovídá. Jenže kde začít? Asi nejlépe u sebe.

A tak se snažím jít s kůží na trh, koučovat své studentky na základě vlastní zkušenosti, být akademicky angažovaná i v převážně mužském kolektivu. Zařazovat ženy do svých akademických projektů a dbát o jejich zastoupení na konferencích a veřejných akcích, které organizuji, ale i v povinné či doporučené literatuře v rámci svých seminářů. Není to vždycky jednoduché, ale není to nemožné, a výzvám je třeba stavět se čelem.”

„Při svém moderování ať už v rádiu nebo na konferencích a panelových diskuzích často narážím na nedostatečné zastoupení žen. Je to škoda a hlavně špatně. Žen je ve společnosti víc než mužů a měly by být zastoupeny i ve veřejném prostoru a být víc slyšet. Na Českém rozhlase Plus se o to snažíme. Bohužel ne vždy jsme úspěšní," říká publicista Michael Rozsypal.

„Často je těžké přimět ženy například k účasti v debatách - nejsou zvyklé mluvit do médií, nevěří si, nemají čas... A taky jsou nedostatečně zastoupeny třeba ve vedení státu nebo velkých firem. Což vytváří začarovaný kruh. Ten je potřeba rozbít. Třeba tím, že se ženy-expertky dostanou do veřejného prostoru. Třeba tím, že média budou víc dbát na to, aby nabízela co nejširší paletu názorů a názory celé společnosti. Třeba i tím, že ženy samotné budou v komunikaci s médii aktivní.”


Máme vybráno už více jak 50% cílové částky. Děkujeme vám! :)

„Na světě je hodně chytrých lidí. Někteří jsou muži, někteří jsou ženy. Ale ty ženou jsou nějak méně vidět, mám pocit. Často mě zvou na různé konference, workshopy, debaty, i do médií. Ze začátku mě to samotnou ani netrklo, ale pak jsme si začala uvědomovat, že v naprosté většině jsou vystupující vždy muži. Když jsem se pak ptala organizátorů, jak se to stalo, říkali většinou dvě věci. Buď je vůbec nenapadlo se nad tím zamýšlet (jako mne zpočátku), nebo je to napadlo, ale neměli kontakty na žádné ženy - odbornice na dané téma,” říká právnička Adéla Horáková.

„Tak mi přišlo sympatické, že AMO dělá takovou databázi, do které může každý organizátor akce lehce sáhnout. Je mi jasné, že se někdo může ptát ,A není to celé moc umělé, na sílu, chtít aby všude bylo přesně 50% žen?' Myslím, že ne, vysvětlím proč. Zaprvé, nikdo neřeší, jestli je to 45% nebo 50%, ale my jsme v situaci, kdy to často není ani 1%. Zadruhé, mě spíš uměle vyvolané přijde to, že ač jsou ženy stejně schopné a chytré, tak prostor nedostávají a to způsobuje nepřirozený obraz reality. Takže už žádné „manely“, ale prostě jen vyvážené ,panely’!”Dnes jsme zveřejnili video s báječnými ambasadorkami a ambasadory naší kampaně!
Poslechněte si, proč si myslí, že by ženy měly být ve veřejném prostoru zastoupeny více.Děkujeme za podporu:
Adéle Horákové (právnička, iniciativa Jsme fér)
Ondřejovi Horkému - Hlucháňovi (výzkumník, Ústav mezinárodních vztahů)
Zuzaně Fellegi (právnička a výzkumnice, Anglo-americká univerzita)
Michaelovi Rozsypalovi (publicista, Český rozhlas)
Kateřině Králové (historička, vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií, FSV UK)
Tereze Jermanové (výzkumnice, Katedra Blízkého východu FF UK)

Založení projektu

Díky za tuto iniciativu, plně ji (nejen finančně) podporuji.

Veronika Bilkova

Geniální nápad na kampaň, která si zaslouží podporu.

Adéla Denková

<3

Jaroslav Kopřiva

Díky za vaši práci!

Jaromír Beránek
1 000 Kč

Tenhle projekt je strašně důležitý a mám hroznou radost, že ho AMO dělá a ještě větší, že ho můžu podpořit. Pokud dokážeme vytvořit prostředí, ve kterém se ženy expertky budou cítit lépe a dostávat příležitosti úměrné jejich expertíze, bude to skvělý vstup do dvacátých let. Jako pro ženu v akademickém prostředí pro mě má každý takový krok velký význam. Díky!

Tereza
400 Kč

Skvělý nápad, držím palce!

Kateřina Bocianová

Skvělá iniciativa!

Vladimír Bartovic
500 Kč

Věřím, že posílení ženského hlasu ve veřejném prostoru prospěje celé společnosti.

Helena Vágnerová
3 000 Kč

Super uzitecny projekt, diky za realizaci!

Dárce

Ano, i ženy mají názor na demokracii nebo ekonomiku! ;)

Bohdana Rambouskova
1 000 Kč