Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

Databáze expertek za rovnější odbornou debatu

Díky vám a vašim finančním příspěvkům vybudovalo AMO Databázi expertek v oblasti zahraniční politiky. Ta právě letos na podzim slaví své první narozeniny a vy ji můžete kdykoliv bezplatně využít pro získání kontaktu na vybrané expertky do svého rozhovoru, článku, panelu či odborné debaty na www.databaze-expertek.amo.cz. Pomozte nám Databázi dále budovat a dostat více žen do debat o zahraniční politice.

vybíráme od 18.11.2021
50 150 Kč
vybráno 56 % z 90 000 Kč

přispělo

48 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

Databáze expertek momentálně obsahuje více jak 180 profilů inspirativních žen a odbornic na více jak 50  témat souvisejících s mezinárodní politikou. Cílem Databáze je:

 • Pomoci usnadnit práci médiím a organizátorům akcí usilujícím o rovnější zastoupení mužů a žen;
 • zviditelnit odbornice věnující se zahraniční politice.
Do cílové rovinky je to ale ještě dlouhá cesta. Pro maximální efektivitu musíme Databázi i nadále udržovat aktuální, spravovat ji, plnit ji dalšími odbornými profily, ale především ji zviditelňovat a propagovat mezi lidmi, kteří veřejnou odbornou diskuzi utvářejí nejvíce - mezi médii a organizátory debat. Chceme nadále posilovat ženský expertní hlas. Přestože ženy tvoří více než polovinu společnosti, jejich perspektiva a expertiza není ve veřejných debatách dostatečně zastoupena. Pokud ženy nenecháme zasahovat a mluvit do mezinárodní politiky, plýtváme potenciálem celé společnosti. Za vaší laskavé finanční podpory budeme:

 1. Dále plnit Databázi expertek odbornými profily.
 2. Rozšiřovat tak tematický rozsah Databáze v rámci oblasti zahraniční politiky.
 3. Organizovat advokační schůzky se zástupci a zástupkyněmi médií na téma většího zapojení žen do veřejné odborné debaty o zahraniční politice.
 4. Zapojovat expertky z databáze do Networku žen v české zahraniční politice.
 5. Nově nabídneme členkám Databáze možnost přihlásit se do mentoringového programu.
Pojďte společně s námi podpořit větší zastoupení žen v debatách o zahraniční politice a učinit konec diskuzním panelům složeným výhradně z mužů. Přispějte na chod a rozvoj Databáze a pomozte měnit veřejný prostor k lepšímu.

DATABÁZE MÁ SVŮJ MERCH! POŘIĎTE SI UMĚLECKÉ DÍLO ILUSTRÁTORKY MARTU HLAVAJOVÉ


V rámci kampaně si můžete pořídit plakát nebo plátěnku a stát se tak nositeli a nositelkami naší vize za rovnější veřejnou debatu o zahraniční politice. Grafika vzinkla speciálně pro náš projekt a my moc děkujeme ilustrátorce Martu, že do toho s námi šla. Martu Hlavajová je slovenská ilustrátorka a výtvarnice. Vystudovala Univerzitu Mateja Bela v Banské Bystrici obor výtvarná edukace. Po škole se realizovala v Žilinské Stanici-Záriečie. Momentálně působí v Praze. Její ilustrace můžete znát například ze spolupráce z feministického newsletteru Kurník. V ilustraci se Martu věnuje volné tvorbě, kterou vnímá jako deník svých myšlenek a snaží se je zhmotnit do vizuální podoby. Ráda zpracovává témata, která vyjadřují názory genderové rovnosti, etnické solidarity, ale také environmentální a další společenská témata.

Merch si můžete pořídit v následující výši finančního příspěvku:
 • plátěnku v minimální hodnotě 1,000 Kč
 • plakát v minimální hodnotě 800 Kč
Tyto částky můžete přispět i bez nároku na merch. Brzy se Vám ozveme ohledně dodání, mockrát děkujeme!

KDO JSME?

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997. Věnujeme se výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Chceme přispět k hlubšímu porozumění mezinárodního dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Podporujeme zájem o mezinárodní otázky a nabízíme informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

Od roku 2017 propojujeme a podporujeme ženy v české zahraniční, evropské a bezpečnostní politice v rámci expertní sítě, která v současnosti sdružuje už více než 150 žen. Víme tedy, že ženy jsou. 

Co děláme?
 • vydáváme studie a analýzy,
 • pořádáme mezinárodní konference, expertní semináře, kulaté stoly, veřejné diskuze,
 • organizujeme vzdělávací projekty pro student(k)y, učitele a učitelky, senior(k)y a odborníky a odbornice,
 • prezentujeme kritické názory a komentáře k aktuálnímu dění pro média,
 • vytváříme příznivější podmínky pro růst nové generace expertů a expertek,
 • podporujeme zájem o disciplínu mezinárodních vztahů mezi širokou veřejností.
Více se o nás můžete dozvědět:
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ženy jsou a budou :)

Hana Losenická

Díky za Vaši práci!

Petra Ali Dolakova
2 000 Kč

děkuji za skvělou iniciativu

Maja Ondičová
800 Kč

<3 AMO

Martin Mezenský

Skvela iniciativa, tolik potrebna, zvlast v ceskem prostredi!

Monika Ladmanova
5 000 Kč

Držím palce s projektem! Díky za něj.

Ondřej Kaška
300 Kč

Mnohokrát děkuji tvůrcům za další fyzický a dobře dohledatelný důkaz toho, že argumenty typu "ženské se o tohle nezajímají" jsou naprosto prázdná slova.

Pavlína Soukupová