Tanec Praha z.ú.

https://tanecpraha.org/ tel.: +420 603 843 593 e-mail: office@tanecpraha.eu


Tanec Praha z.ú. je součástí české národní kultury. Rozvíjí současnou taneční a pohybovou tvorbu v České republice a projekty mezinárodní spolupráce. Veřejnosti přináší výjimečné umělecké zážitky díky organizaci a rozvoji festivalů TANEC PRAHA, Česká taneční platforma a celoroční činnosti divadla PONEC. Zajišťuje komunitní práci umělců i jejich mezinárodní spolupráci. Svými aktivitami se podílí na kreativním a estetickém rozvoji společnosti, podporuje kulturní rozmanitost, otevřenost, diverzitu a toleranci. Svou činností přispívá ke kreativnímu, mravnímu a hodnotovému rozvoji společnosti.

Aktuální projekty