Tanec Praha z.ú.


Pomoc Ukrajině Regionální a komunitní rozvoj

Podpořte tanečnice z Ukrajiny a jejich rodiny

Tanec Praha z.ú. / divadlo PONEC a Krenovka na pražském Žižkově je útočištěm pro současné pohybové umění, ale také pro lidi prchající před válkou. Věříme v ozdravnou sílu umění a doufáme, že můžeme alespoň malým dílem pomoci lidem čelícím katastrofě.

Podpořte tanečnice z Ukrajiny a jejich rodiny

3 800 Kč

přispělo

8 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vytváříme prostor pro taneční umělkyně a studentky ze všech koutů okupované země pro vlastní tvorbu, zapojení se do taneční komunity v Praze i regionech. A v neposlední řadě vytváříme volnočasový program pro děti z Ukrajiny všech věkových kategorií. Jedná se o pravidelné taneční lekce ve spojení s výtvarnými dílnami ve studiu TEP39 a Truhlárna a realizace projektu Tanec do ubytoven, čímž je uvádění tanečního představení Na cestě. Kromě toho se umělkyně zabývají tvorbou dalších děl pro dětské i dospělé publikum.

Všechny akce nabízíme divákům zdarma, pociťujeme však, že potřebujeme podporu. Svým darem přispějete na honoráře ukrajinským umělcům, aby se i nadále mohli věnovat své práci.

Děkujeme za vaši pomoc!

Tanec Praha z.ú. / divadlo PONEC та Krenovka на празькому Жижкові є притулком не лише для рухливого мистецтва, а й для людей, втікаючих від війни. Віримо у цілющу силу мистецтва та сподіваємось, що можемо хоча б малою справою допомогти людям, які зіткнулися із лихом.

Створюємо простір для майстринь танцю та студенток з усіх куточків окупованої території для їхньої творчості, залучення до танцювальної спільноти у Празі та регіонах. А також ми створюємо програму дозвілля для українських дітей різного віку. Це регулярні уроки танцю у поєднанні з мистецькими майстернями у студії TEP39 та Truhlárna і реалізація проєкту Танець у хостелі, що є презентацією танцювальної вистави В дорозі. Окрім цього, майстрині займаються створенням інших речей для дитячої та дорослої публіки. 

Усі заходи пропонуємо глядачам безкоштовно, але відчуваємо, що потребуємо підтримки. Своїм пожертвуванням ви зробите внесок у гонорари українських митців, щоб вони і далі могли займатися своєю працею. 

Дякуємо за вашу допомогу!


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu