Akademie klasické hudby, z.ú.

http://www.akademieklasickehudby.cz tel.: +420 257 532 243 e-mail: info@dvorakovapraha.cz


Akademie klasické hudby, z.ú. vznikla v roce 2002 s cílem propagovat a popularizovat české hudební umění v České republice i v zahraničí. Její náplní je šíření kulturních hodnot, podpora cestovního ruchu a rozvoj kultury ve všech jejích oblastech. V neposlední řadě se zaměřuje také na podporu mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu. Od roku 2008 je pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který si tak jako celá Akademie klasické hudby vytkl za cíl pečovat společně s partnery a mecenáši o umělecký odkaz českého génia a světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka. A protože jediným měřítkem festivalu je kvalita, setkávají se na pódiích Dvořákovy Prahy jen špičkoví sólisté, dirigenti, mezinárodně nejuznávanější orchestry a komorní soubory, které představují mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů. Mezi další aktivity se zaměřením na vzdělávání a rozvoj mladých talentovaných umělců patří prestižní soutěž Concertino Praga a ve spolupráci s dirigentem Tomášem Netopilem projekt Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy v rámci Letní hudební akademie Kroměříž. V rámci vydavatelské činnosti vychází pod hlavičkou Akademie klasické hudby od roku 2018 magazín, bylo vydáno několik hudebních nosičů a kniha pamětí vnuka skladatele Antonína Dvořáka nazvaná Vyznání v F dur. Naším cílem je nejen shromažďovat finanční příspěvky tolik potřebné pro zajištění našich aktivit, ale získat i jinou, materiální či morální podporu, která nám pomůže rozvíjet konkrétní projekty, jež jsou s festivalem či péčí o Dvořákův odkaz úzce spjaty. Budeme rádi, když se k nám přidáte i Vy.

Aktuální projekty