Akademie klasické hudby, z.ú.

http://www.dvorakovapraha.cz tel.: +420 257 532 243 e-mail: info@dvorakovapraha.cz


Od prvopočátku je hlavním posláním hudebního festivalu Dvořákova Praha propagace dobrého jména české kultury prostřednictvím odkazu díla Antonína Dvořáka, jeho současníků a žáků. A protože jediným měřítkem festivalu je kvalita, setkávají se na pódiích Dvořákovy Prahy jen špičkoví sólisté, dirigenti, mezinárodně nejuznávanější orchestry a komorní soubory, které představují mezinárodnímu publiku Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů. Naším cílem je nejen shromažďovat finanční příspěvky tolik potřebné pro zajištění programové a organizační kvality festivalu, ale získat i jinou, materiální či morální podporu, která nám pomůže rozvíjet konkrétní projekty, jež jsou s festivalem či péčí o Dvořákův odkaz úzce spjaty. Budeme rádi, když se k nám přidáte i Vy.

Aktuální projekty