Akademie klasické hudby, z.ú.

http://www.akademieklasickehudby.cz tel.: +420 775 495 495 e-mail: info@dvorakovapraha.cz


Akademie klasické hudby vznikla v roce 2002 s cílem propagovat a popularizovat české hudební umění v České republice i v zahraničí. Inspirována odkazem života a díla skladatele Antonína Dvořáka postupně rozšiřuje spektrum svých aktivit. Její náplní je šíření kulturních hodnot, rozvoj kultury ve všech jejích oblastech a v neposlední řadě také vzdělávání a podpora mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu. Od roku 2008 pořádá mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, od roku 2009 uděluje Cenu Antonína Dvořáka. Počínaje rokem 2020 je spolupořadatelem Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga, a Orchestrální akademie při Letní hudební akademii Kroměříž. Ta je pracovní základnou pro nově vzniklé mládežnické těleso, které se pod názvem Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy poprvé představí v rámci programu MHF Dvořákova Praha 2020. Vedle těchto pravidelných aktivit se Akademie klasické hudby aktivně zapojuje do veřejného života a snaží se přispět k rozvíjení hodnot kulturní společnosti. V letech 2017, 2018 a 2019 podpořila Nadační fond pro Svatovítské varhany. Bez nároku na honorář připravila dramaturgii a produkčně zabezpečila přípravu benefičních koncertů pro varhany, které přenášela Česká televize. Ve vzdělávací oblasti přispěla v roce 2016 konferencí Cultural Leadership Summit – Vedení úspěšných kulturních projektů ve 21. století. Program konference nabídl pod vedením profesionálních lektorů DeVos Institutu čtyřdenní intenzivní trénink zaměřený na budování stabilní, zdravé kulturní organizace se zaměřením na příjmovou stránku diverzifikovanou na fundraising, sponzoring, příjmy ze vstupného a další alternativní možnosti v evropském kontextu. Účastníci se zabývali uměleckým plánováním, programovým marketingem, sloužícím k získání publika i institučním marketingem, který zviditelněním organizace a jejích aktivit vytváří předpoklady pro úspěšný fundraising. Jeho mechanismy a typy byly dalšími tématy tréninku, podobně jako strategické plánování.

Aktuální projekty