Nadační fond, Agora 7

http://www.agora7.cz/ tel.: 270 006 560 e-mail: zdenka.benesova@agora7.cz , frantisek.babicky@agora7.cz


Misí Nadačního fondu, Agora 7 je zlepšovat životní podmínky seniorů. V komunitním centru Přístav 7 je nabízena široká nabídka aktivit, jakými jsou mimo jiné mezigenerační aktivity, venkovní aktivity, komunitní zahrádka a široká nabídka přednášek, besed a vzdělávacích kurzů nejen pro seniory.

Aktuální projekty