Nadační fond, Agora 7

http://www.agora7.cz/ Phone: 731 409 007 Email: monika@agora7.cz


V Nadačním fondu Agora 7 vytváříme prostor pro setkávání a vzájemnou podporu generací. Společně s Elpidou provozujeme projekt Přístav 7, kde nabízíme počítačové, jazykové a pohybové kurzy, přednášky, besedy, tvůrčí dílny, poradny a bohatý kulturní program pro generaci 55+. Našim unikátním projektem je Botanicula, komunitní zahrada na podporu mezigenerační spolupráce. Dále pravidelně podporujeme Charitu Holešovice, Armádu spásy nebo Smiling Crocodile. Spolupracujeme se Spolkem rodičů při ZŠ TGM na Praze 7.

Ukončené projekty