Czech National Trust, o.p.s.

https://www.czechnationaltrust.org Phone: 731 836 803 Email: info@czechnationaltrust.org


Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země. Vracíme život do míst, která utvářejí naši identitu. Dáváme nový smysl starým hodnotám. Smyslem naší činnosti je záchrana kulturního a přírodního dědictví pro příští generace prostřednictvím péče o objekty ve vlastním nebo svěřeném majetku, spolupráce s vlastníky, dobrovolníky, neziskovými a státními organizacemi. Více o nás a našich konkrétních projektech najdete na našich webových stránkách.

Current projects

Ukončené projekty