Czech National Trust, o.p.s.

https://www.czechnationaltrust.org tel.: 731 836 803 e-mail: info@czechnationaltrust.org


Soustředíme síly a prostředky k záchraně dědictví naší země. Vracíme život do míst, která utvářejí naši identitu. Dáváme nový smysl starým hodnotám. Smyslem naší činnosti je záchrana kulturního a přírodního dědictví pro příští generace prostřednictvím péče o objekty ve vlastním nebo svěřeném majetku, spolupráce s vlastníky, dobrovolníky, neziskovými a státními organizacemi. Více o nás a našich konkrétních projektech najdete na našich webových stránkách.

Aktuální projekty

Ukončené projekty