Nadační fond Happy Hearts

http://www.happyheartsfund.org Email: karolina@happyhearts.cz


Nadační fond Happy Hearts je oficiální pobočkou americké nadace All Hands and Hearts - Smart Responce v České republice, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová. Společně obnovujeme bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Pracujeme v době, kdy odchází první vlna humanitární pomoci a děti zůstávají zapomenuty. Prostřednictvím škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni jsme postavili 205 škol v 11 zemích světa, které slouží 105 000 dětem a mají pozitivní vliv na  1 180 000 členů komunity. Číslo účtu 279766379/0300. Happy Hearts Fund Czech Republic is the official branch office of the American foundation, All Hands and Hearts - Smart Response, co-founded by Petra Nemcova. We rebuild safe, resilient schools in areas impacted by natural disasters working together with the communities. We work during the gap period, when emergency response is complete, bringing hope and empowerment to generations of children and entire communities. To date we have rebuilt 205 schools, serving over 105,000 children and impacting more than 1,180,000 community members in 11  countries around the world. Account number 279766379/0300, IBAN CZ6703000000000279766379, SWIFT (BIC) CEKOCZPP.

Current projects