Nadační fond Happy Hearts

http://www.happyheartsczech.org


Nadační fond Happy Hearts Czech staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová, která založila nadaci po osobní zkušenosti s tsunami. Prostřednictvím Happy Hearts škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni jsme společně spolu s 66 000 dobrovolníky z celého světa, postavili 333 škol v 24 zemích světa, které slouží více než 119 000 dětem. Jedná se tak o jednu z mála českých nadací s tak významným globálním dopadem. Číslo účtu 279766379/0300.

Aktuální projekty