Nadační fond Happy Hearts

http://www.happyhearts.cz


Nadační fond Happy Hearts Czech staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts – Smart Response, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová. Prostřednictvím Happy Hearts škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni jsme společně spolu s 61 000 dobrovolníky z celého světa, postavili 303 škol ve 12 zemích světa, které slouží více než 112 000 dětem a mají pozitivní vliv na 1 203 000 členů komunity. Jedná se tak o jednu z mála českých nadací s tak významným globálním dopadem. Číslo účtu 279766379/0300.

Aktuální projekty