Nadační fond Happy Hearts

http://www.happyheartsczech.org


Prostřednictvím nových škol vracíme naději a možnosti pro lepší budoucnost dětem, které ji ztratily. Pomáháme v oblastech, kde v důsledku přírodní katastrofy chybí možnosti vzdělání a infrastruktura. Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Nadační fond založily Petra Němcová a Karolína Bosáková po osobní zkušenosti s tsunami v roce 2004. Pracujeme v síti mezinárodních organizací, přičemž zásadním partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts. Díky této spolupráci jsme schopni postavit bezpečnou školu již za šest měsíců. Školy Happy Hearts se po dokončení stávají pro komunitu nejen místem pro vzdělávání děti, ale i bezpečným úkrytem před dalšími přírodními katastrofami. Obnova škol je v zemích, kde pomáháme, nejlepší udržitelnou pomocí pro děti a celé komunity. K dnešnímu dni jsme společně spolu s 66 500 dobrovolníky z celého světa, postavili 344 škol v 26 zemích světa, které slouží více než 120 000 dětem. Jedná se tak o jednu z mála českých nadací s tak významným globálním dopadem. Číslo účtu 279766379/0300.

Aktuální projekty