Nadační fond Happy Hearts

http://www.happyheartsfund.org e-mail: nikola@happyhearts.cz


Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts – Smart Response, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová. Prostřednictvím škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni jsme společně postavili 257 škol ve 12 zemích světa, které slouží 109 000 dětem a mají pozitivní vliv na 1 190 000 členů komunity. Číslo účtu 279766379/0300.

Aktuální projekty