Platforma pro sociální bydlení

http://www.socialnibydleni.org tel.: 604 590 522 e-mail: admin@socialnibydleni.org


Platforma pro sociální bydlení je uskupením nevládních neziskových organizací, odborníků a zástupců veřejnosti věnujících se tématu sociálního bydlení a lidských práv. Reagujeme na dlouhodobou absenci systémového a smysluplného přístupu k problematice. Platforma zahrnuje především organizace, jež se dlouhodobě zabývají přímou prací s lidmi, kteří přišli o bydlení, hrozí jim jeho ztráta, anebo žijí v bydlení nekvalitním. Na základě této praktické zkušenosti považujeme stávající právní a institucionální rámec pomoci lidem ohroženým bezdomovstvím nebo vyloučením z bydlení za nedostatečný. Proto jsme se družili do této platformy a nadále budeme jednotně podnikat kroky ke zlepšení současné situace.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz