Platforma pro sociální bydlení, z. s.


Sociálně znevýhodněné skupiny Lidská práva

Společně ukončíme bezdomovectví

Platforma pro sociální bydlení vytváří infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví v České republice. Usilujeme o to, aby lidé v nouzi měli šanci získat stabilní a bezpečné bydlení, které je zároveň propojené s kvalitní sociální prací. Proto pomáháme obcím a neziskovým organizacím taková řešení zavádět a zasazujeme se o to, aby získala svou podporu i na úrovni státu. Ukončování bezdomovectví totiž přináší nejen zlepšení situace konkrétních lidí, ale i pozitivní dopady na veřejné zdraví a úspory veřejných zdrojů.

Společně ukončíme bezdomovectví

Vaše příspěvky nám pomůžou vytvářet nové cesty pro ukončování bezdomovectví. Pokud s námi sdílíte vizi Česka, ve kterém bude každý z nás mít přístup ke stabilnímu bydlení, zvažte prosím měsíční příspěvek. Právě pravidelné dárcovství nám pomáhá plánovat naše aktivity dlouhodobě. Děkujeme všem skvělým dárcům, bez vás by to nešlo!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Bezdomovectví je jedním z nejvážnějších projevů krize bydlení. Tu už pociťuje i střední třída, nejvíce ale dopadá na ty nejohroženější z nás. Jednotlivců a rodin bez střechy nad hlavou, v azylových domech, předražených ubytovnách nebo v nevyhovujících bytech žije v Česku na 62 000. Pojďme to společně změnit.

Platforma pro sociální bydlení hledá nejrůznější cesty, jak zařídit, aby lidé v bezdomovectví měli šanci najít stabilní domov. Co pro to děláme?

  • Jezdíme přímo do obcí a pomáháme nastavovat místní systémy sociálního bydlení
Většinou to začíná změnou pravidel pronájmu městských bytů tak, aby na ně dosáhli hlavně ti nejohroženější. Naše práce ale nespočívá jen v jednání s politiky a úředníky – město totiž tvoří nejen oni, ale i běžní lidé a místní komunity. Právě s nimi se spojujeme a vytváříme prostor pro změnu.

  • Rozšiřujeme Housing First v Česku
Housing First je způsob řešení bezdomovectví, který umožňuje lidem dostat se do stabilního nájemního bydlení rychle a bez přípravy. Vznikl v 90. letech v New Yorku a my se staráme o to, aby se stal mainstreamem i tady v Česku.  Informujeme o něm města a neziskové organizace a poskytujeme jim podporu, když se rozhodnou Housing First rozjet. 

  • Prosazujeme zákon o sociální bydlení
Naše zkušenosti z obcí ukazují, že bez opory v zákoně se sociální bydlení dá dělat jen velmi těžko. Proto podporujeme vznik zákona, který bude pomáhat lidem ohroženým ztrátou bydlení nebo těm, kteří už o domov přišli. Chystáme potřebná data i komunikační kampaně, abychom ho v parlamentu prosadili. 

Budeme rádi, když naše aktivity finančně podpoříte. Díky!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Děkuji vám za vaši práci pro lidi, kteří nemají jistotu bezpečného bydlení.

Hana Pfannová

Pocit bezpečí, který dává stabilní domov, je základ. Díky za vaši práci!

Klára Čížková

S díky za otevřený dopis Radě HMP.

Dana Hradcová
4 000 Kč

Pro ukončení diskriminace obyvatel ze strany státu. Pro zastavení násilného ukončování bydlení.

Sebastián Černý
10 Kč

Společně to dokážeme!

Adam Bílek
200 Kč

Ať to bydlí!

Kulhavý Marek
1 000 Kč

Ať se nám podaří ukončit bezdomovectví v Česku.

Adam Bílek
190 Kč

Hodně zdaru v osvětě o problému bezdomovectví a pomoci konkrétním ludem.

Marie Pragrová

Septima Lauderových škol oceňuje projekt Housing First. Do nového roku přejeme, aby se všichni u nás měli tak dobře, jako se máme my!!! Děkujeme!!

Kvarta - Lauderovy školy v Praze Šárka Kvasničková
3 000 Kč

So Spagetami je svet hned lepsi ❤️

Kristina Hudekova
812 Kč