Charita Vsetín

http://www.vsetin.charita.cz/ tel.: 731 847 440 e-mail: eva.safarikova@vsetin.charita.cz


Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Pro naši službu je specifické, že pomocí odbornosti, víry, naděje a lásky pomáháme všem potřebným lidem bez rozdílu na základě křesťanských hodnot (v souladu s Etickým programem Dekacert). Finanční dar je pro naši práci velmi důležitý a umožňuje nám být tu pro lidi, kteří nás potřebují. Pomáháme a pečujeme s láskou, respektem a úctou o všechny, ať jsou to senioři, osoby se zdravotním postižením anebo děti ze sociálně slabých či jinak znevýhodněných rodin. Finanční dar v jakékoliv výši, přináší finanční jistotu pro naši práci, vědomí lidské solidarity i závazek nezklamat důvěru Vaši ani lidí, o které pečujeme.

Aktuální projekty

Ukončené projekty