Charita Vsetín


Lidé s postižením Senioři

OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA

Osobní asistenční služba usnadňuje život seniorům, ale také zdravotně postiženým lidem. Její podstatou je podpořit tyto osoby tak, aby byly co nejdéle a v co největší míře soběstačné, mohly žít ve svém domácím prostředí a byly v kontaktu se svými blízkými a okolím. Osobní asistence Charity Vsetín je určena osobám starším 19 let a seniorům, s možností fakultativní služby, která zahrnuje také dopravu naším vozem za účelem návštěvy lékaře, úřadů, nákupu či doprovodu při volnočasových aktivitách.

vybíráme od 6.5.2020

OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA

POMOZME usnadnit život seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům. Díky Osobní asistenci mohou být lépe a déle soběstační, mají možnost zůstat žít ve svém domácím prostředí a být v kontaktu se svými blízkými a okolím.
4 000 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Osobní asistenční služba Charity Vsetín provozuje svoji činnost bez časového omezení 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.
Svým klientům se snaží poskytovat pomoc jak při zvládání běžných denních úkonů, jako je podávání jídla, pití, oblékání, přesun z vozíku na lůžko apod., tak také pomoc a podporu při osobní hygieně či při zajištění běžného chodu domácnosti. Společně s klienty uklízíme, nakupujeme, udržujeme domácnost. Osobní asistenti navštěvují s uživateli nejen kulturní a zájmové akce, ale společně mohou také provádět nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností, doprovází je k lékaři, na pochůzkách po úřadech, vypomáhají jim při uplatňování práv, oprávněných zájmů či obstarávání osobních záležitostí jak při písemné, tak i při verbální komunikaci. 
Charita Vsetín se snaží maximálně plnit a ctít požadavky svých uživatelů, respektuje důstojnost a intimitu člověka, vnímá jedinečnost a rozmanitost 
v tom, jak lidé žijí, co potřebují a co považují za důležité. Podporuje rozhodnutí a informovanou volbu každého uživatele, podle jeho potřeb, možností, schopností a dovedností, pro maximální zachování rozvoje samostatnosti a soběstačnosti.
Pomoci můžete i Vy! Podpořte peněžním příspěvkem Osobní asistenční službu Charity Vsetín! Děkujeme, že nejste lhostejní.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Moc děkujeme všem pracovnicím OAS Vsetín, které velmi obětavě a trpělivě pomáhají našim rodičům.

Věra Vacková
2 000 Kč