Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

http://www.skphopo.cz Phone: 281 091 713 Email: info@skphopo.cz


Poskytujeme kvalitní holistické sociální služby lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich potřebám, přinášíme křesťanské hodnoty a spoluvytváříme místní komunitu. Působíme v regionu Praha.

Current projects

Ukončené projekty