Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

http://www.skphopo.cz tel.: 281 091 713 e-mail: info@skphopo.cz


Poskytujeme kvalitní holistické sociální služby lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich potřebám, přinášíme křesťanské hodnoty a spoluvytváříme místní komunitu. Působíme v regionu Praha.

Aktuální projekty

Ukončené projekty