Charita Ostrava

http://www.ostrava.charita.cz tel.: 596 621 094 e-mail: sekretariat@ostrava.charita.cz


Posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím registrovaných sociálních a zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot. Cílové skupiny pomoci jsou senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni, ohrožené děti a mládež, lidé s duševním onemocněním, lidé nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu života, lidé v nepříznivé životní situaci.

Aktuální projekty