Charita Ostrava


Senioři

Rekonstrukce pro POKOJNÉ STÁŘÍ

Pomozte Charitě Ostrava spolufinancovat rekonstrukci domova pokojného stáří - Charitního domu sv. Václava. Díky stavební úpravě podkroví domu vznikne 8 nových jednolůžkových pokojů pro seniory s vlastním hygienickým zázemím. Důvodem rekonstrukce je převyšující poptávka zájemců po této sociální službě, kterou dlouhodobě nejsme schopni uspokojit a také potřeba zvýšit kvalitu zázemí vybudováním jednolůžkových pokojů pro klienty, ve kterých budou mít větší soukromí než ve sdílených pokojích. V rámci stavebních úprav charitního domu vznikne také aktivizační místnost pro seniory, zázemí pro pracovníky v přímé péči, únikové schodiště a dojde k potřebné obnově stávajícího lůžkového výtahu. Děkujeme za Vaši pomoc!

vybíráme od 5.10.2022
13 000 Kč

přispělo

11 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Paní Anežka přišla do domova pokojného stáří sv. Václava ve druhé polovině roku 2020. Její elán a vitalita jí pomohly překlenout tuto velikou životní změnu – přestěhování do domova pro seniory. Seznámila se zde s novými lidmi. Svým přístupem k ostatním si dokázala vybudovat pěkné vztahy s dalšími klienty služby i personálem. Její životní cesta se pojila s prací zdravotní sestry. V období za druhé světové války pracovala pro Červený kříž. Vyprávěla nám o osudech vojáků i těžkostech, se kterými se v životě setkala. Ráda vzpomínala na cestování – místa, která navštívila. Cestování byla její celoživotní vášeň. Tato její záliba přispěla ke spolupráci s Muzeem v Hlučíně, byla také součástí „Živé Paměti Národa“. Paní Anežka se aktivně účastnila i různých výletů do okolí a dalších programů připravovaných v charitním domě. Její zdravotní stav se bohužel postupně zhoršoval a na počátku letošního roku u nás zemřela.
Za sebe i mnohé kolegy mohu říci, že nám bylo velikou ctí paní Anežku poznat, povídat si s ní a doprovázet poslední roky jejího života.

Anna Olbrechtová, aktivizační pracovnice, Charitní dům sv. Václava, Charita Ostrava

Poslání:
Posláním Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří (domova pro seniory) je poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům. Usilujeme o to, aby senioři u nás mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se stálým kontaktem se svými blízkými.

Rozsah poskytovaných služeb:
Uživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:
    - ubytování
    - stravování
    - pečovatelské a ošetřovatelské služby
    - zdravotní služby lékaře
    - vzdělávací a aktivizační služby
    - pomoc při prosazování práv a zájmů

Více o Charitním domě sv. Václava na webu Charity Ostrava=>Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu