Charita Ostrava


Humanitární pomoc Sociálně znevýhodněné skupiny

NOC POD STŘECHOU

Jen stěží můžeme v zimních dnech nabídnout zázemí a nocleh lidem na ulici u nás doma. Přesto těmto lidem můžeme pomoci darováním bezplatného noclehu. Díky Vašemu daru Charita Ostrava může lidem bez domova zajistit nocleh v teple a bezpečí noclehárny sv. Františka. Váš dar v hodnotě 50 Kč pomůže zajistit bezplatnou NOC POD STŘECHOU pro jednu osobu bez přístřeší. Částka zahrnuje nocleh, základní nasycení, pitný režim, možnost využití hygienického zázemí charitního domu a psychosociálního poradenství. Kapacita noclehárny v Charitním domě sv. Františka v Ostravě-Vítkovicích na ul. Sirotčí 683/41 je připravena pro 26 mužů v nepříznivé životní situaci. Zejména v zimním období je tato kapacita zcela naplněna. Svou podporou zajistíte pro potřebné lidi bez domova v Ostravě NOC POD STŘECHOU. Děkujeme!

vybíráme od 7.12.2021

NOC POD STŘECHOU

Jen stěží můžeme v těchto zimních dnech nabídnout zázemí a nocleh lidem na ulici u nás doma. Přesto jim můžeme pomoci darováním bezplatného noclehu. Díky Vašemu daru Charita Ostrava může lidem bez domova zajistit nocleh v teple a bezpečí noclehárny sv. Františka. Děkujeme za podporu.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pan Karel pravidelně využíval službu noclehárny. Dříve pracoval jako svářeč. Byl zdatný a v práci to dotáhl na vedoucího, postavil si rodinný dům. Pak propadl alkoholu, byl několikrát hospitalizovaný na psychiatrii v Opavě. Později se mu podařilo si vyřídit starobní důchod. Získal ubytování v azylovém domě a již druhým rokem bydlí v sociálním bytě. Bylo neskutečné, jak se pan Karel dokázal změnit. Zůstaly mu totiž schopnosti z mládí, dokázal si zorganizovat život, maloval obrazy, choval rybičky, četl knížky, chodil pomáhat lidem, uměl si život plánovat a užívat si ho. Dostal zpátky do života řád. Velice důležitá a většinou klíčová možnost bydlení pomohla i řadě dalších lidí, se kterými se v rámci služby noclehárna setkáváme. Člověk potřebuje dostat příležitost. Pak může z nepříznivé situace vystoupit zpět do běžného života.
Jiří Linart, vedoucí Charitního domu sv. FrantiškaPosláním sociální služby Charitní dům sv. Františka – noclehárna, je poskytnout mužům bez přístřeší možnost bezpečného přenocování, hygienického zázemí a podpořit je při aktivním řešení jejich individuálních potřeb.

Cíle sociální služby noclehárny:

-          Zmírnění krizové situace poskytnutím noclehu, hygieny, případně potravin a ošacení
-          Snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života osob bez přístřeší
-          Motivace uživatelů k využití navazujících sociálních služeb

Cílová skupina:

-          Muži bez přístřeší starší 18 let
-          Fyzicky soběstační a samostatní v základních úkonech
-          Způsobilí samostatného pohybu a sebeobsluhy v prostředí, které není bezbariérové
-          Zdravotní stav nevylučuje poskytování dané sociální služby (zejména infekční nemoci)
-          Schopnost domluvit se s personálem bez přítomnosti tlumočníka
-          Bez projevů agresivního chování a bez známek vlivu návykových látek

Rozsah poskytovaných služeb:

-          Nouzový nocleh
-          Pomoc při řešení krátkodobé krizové situace
-          Jednorázové nasycení
-          Osobní hygiena
-          Poskytnutí ošacení
-          Snižování rizika ohrožujícího život uživatele
-          Poskytnutí sociálního poradenství a sociální pomoci
-          Podpora návratu uživatele služeb na trh práce
-          Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, apod.

 


Více o službě Charitní dům sv. Františka - noclehárna na webu www.ostrava.charita.cz:
Charitní dům sv. Františka – noclehárna
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky Vašim příspěvkům na projekt "Noc pod střechou" můžeme poskytovat v období zprovoznění nízkoprahového nočního zimního centra bezplatný nocleh i klientům služby Charitní dům sv. Františka - noclehárna.  Díky Vašim darům byla služba noclehárny poskytnuta v uplynulém období takto:
24. 12. 2021 - 31. 12. 2021: 105 noclehů ( 5.250,- Kč)
1. 1. 2022 - 31. 12. 2022: 949 noclehů ( 47.450,- Kč)
1. 1. 2023 - 31. 1. 2023: 265 noclehů ( 13.250,- Kč)
1. 2. 2023 - 28. 2. 2023 255 noclehů ( 12.750,- Kč)
1. 3. 2023 - 31. 3. 2023 180 noclehů ( 9.000,- Kč)
1. 4. 2023 - 30. 4. 2023 26 noclehů ( 1.300,- Kč)
1. 5. 2023 - 31. 5. 2023 0 noclehů ( 0,- Kč)
1. 6. 2023 - 30. 6. 2023 4 noclehy ( 200,- Kč)
1. 7. 2023 - 31. 7. 2023 0 noclehů ( 0,- Kč)
1. 8. 2023 - 31. 8. 2023 0 noclehů ( 0,- Kč)
1. 9. 2023 - 30. 9. 2023 0 noclehů ( 0,- Kč)
1. 10. 2023 - 31. 10. 2023 0 noclehů ( 0,- Kč)
1. 11. 2023 - 30. 11. 2023 105 noclehů ( 5.250,- Kč)
1. 12. 2023 - 31. 12. 2023 178 noclehů ( 8.900,- Kč)
1. 1. 2024 - 31. 1. 2024 285 noclehů ( 14.250,- Kč)
1. 2. 2024 - 29. 2. 2024 0 noclehů ( 0,- Kč)

Díky Vaši finanční pomoci shromážděné pro "Noc pod střechou" nám pro další poskytování noclehů ve velmi chladných obdobích pro všechny klienty v noclehárně sv. Františka s kapacitou 26 lidí zůstává ke dni 4. 3. 2024 částka 36.723,- Kč.
Od začátku projektu "Noc pod střechou" jsme poskytli celkem 2.352 noclehů.
Děkujeme za Vaši podporu!


Založení projektu

Dobrý den,
potvrzení o přijetí daru nepotřebuji.
Přeji hodně Božího požehnání

Pavla Štěpánová
250 Kč

❤️🙏❤️

Petra Skacelikova
250 Kč

Věřím, že každá zimní noc v teple, je lepší než venku a doufám, že to někomu pomůže v těžkém životním období, kdy v teple bude mít prostor přemýšlet nad tím, jak se pokusit změnit svůj život.

Pavel Kozar
100 Kč

Spánok v teple pre každého z nás!

Katarína Paulíková

Toto je jedna z nejsmysluplnějších věcí, které můžete za 50 kč pořídit. ;)

Kateřina Krystynová
250 Kč

Tohle ma smysl.

Dárce
500 Kč

Jedná se často o lidi, kteří si neumějí sami pomoct. Dopřejme jim alespoň možnost přespat v teple, dát se do pořádku a pojíst. Kdybych to neudělala, připadala bych si sobecky. Chci poděkovat všem, kteří přemýšlí podobně.

Lenka Borakova
200 Kč

Pro ty méně šťastné.

Jiří Kohoutek

Snad penízky pomůžou...🤗

Vladimíra Berousková
250 Kč

Držte se, Vaše práce má smysl.

Martin František Duraj
250 Kč