8. února 2018 | Svět dárcovství

Štědrá minulost, štědřejší budoucnost

Zatímco se snažíte dostát svým předsevzetím a hledíte vstříc lepší budoucnosti, kde se z vás stanou pohlední štíhlí nekuřáci, zn. s chalupou, my v Darujme.cz se vracíme hluboko do minulosti. Do loňského roku. Rok 2017 byl pro Darujme.cz opravdu přelomový. Na jeho začátku jsme spustili nový systém se spoustou praktických funkcionalit, který měl zásadní vliv na výsledné statistiky darování přes Darujme.cz. Jak jsme upozorňovali v minulém článku, dárcovství obecně roste a ani dárcovství pomocí Darujme.cz se rozhodně nenechává zahanbit. Připravili jsme pro vás proto přehled dat a čísel, kterých byl v roce 2017 náš portál svědkem.

Celková hodnota darů, které v roce 2017 prošly přes Darujme.cz, je 51 896 475 Kč. Slovy padesát jedna milionů! Tato krásná částka představuje 84% nárůst oproti minulému roku a je důkazem, že štědrost je konečně cool.

Nárůst jsme zaznamenali i u počtu obdarovaných organizací. Oproti 266 organizacím v předchozím roce se letos z přízně dárců mohlo těšit již 370 organizací. Podpořeno bylo 993 jednotlivých projektů z širokého spektra činností od humanitární pomoci, přes protikorupční aktivity, až po ochranu životního prostředí. V kategorii nejúspěšnější projekt pak s přehledem zvítězila Nocleženka Armády spásy. Mezi nejoblíbenější organizace co do počtu darů se řadí Lékaři bez hranic, Armáda spásy, Greenpeace, Člověk v tísni, Psí život, Česká společnost ornitologická, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, DEJME DĚTEM ŠANCI, SVĚTLO PRO SVĚT a OBRAZ – Obránci zvířat.

Tenhle odstavec nebude žádné překvapení – nejštědřejším měsícem byl tradičně prosinec (s dary v hodnotě 13,6 milionu Kč) a nejštědřejším dnem 27. prosince.

Jednorázové dary vychází z porovnání s pravidelnými dary jednoznačně lépe. Konkrétní skóre je 82 % pro jednorázové na 18 % pravidelných. Jednorázové dary posílají častěji muži, zatímco ženy darují častěji pravidelně.

Strůjci všech těchto číselných úspěchů jsou ale dárci. Filantropové, kteří neváhají a jednorázově, pravidelně, malými či většími částkami podporují neziskové organizace v ČR, a přispívají tak k rozvoji individuálního dárcovství. Takových se v roce 2017 našlo přes 42 tisíc. Všem jim náleží poděkování!

Rok 2017 bychom v Darujme.cz mohli bez váhání překřtít na rok dárcovských výzev. Jejich bilance je následující. Loni se do výzvy pustilo 225 ambasadorů, kteří svými běhy, výšlapy a oslavami vybrali přes 3 miliony korun. Výzvy nejsou určeny pouze pro jednotlivce, ale taky pro firmy. Možnosti uspořádat firemní výzvu využily od podzimního spuštění modulu 3 firmy. Částka, která se jejich pomocí vybrala, se vyšplhala na 937 tisíc Kč. Fenomén „peer2peer fundraisingu“ se v ČR snažíme šířit, a z výsledků loňského roku tak máme velkou radost.

Nic z toho by ovšem nebylo možné bez nového systému Darujme.cz jako komplexního nástroje, který si mohou organizace uzpůsobit svým potřebám. Posouváním Darujme.cz jako takového chceme posouvat i český online fundraising zase o kus dál. Vyslyšeli jsme spoustu vašich návrhů a poznatků a přidali jsme funkcionality, které usnadní jak darování samotné, tak práci s dary a dárci. Na jaké nové funkcionality tedy v roce 2017 došlo? Spustili jsme modul pro zmíněné dárcovské a firemní výzvy, mikrostránku pro kampaně a „emergency fundraising“, možnost vystavení potvrzení o daru, možnost matchingu a „teploměru“ darů, podrobné exporty pro statistiky, API a spoustu dalšího.

Nebyl by to pořádný závěr, kdybychom nepoděkovali. Děkujeme tedy všem dárcům, všem „našim“ organizacím a fundraiserům, programátorům a taky kolegyni Radce, bez jejíhož statistického kouzlení by tento článek ani nevznikl. Tak. A teď už si můžeme i my dát svá předsevzetí a společně s vámi hledět vstříc lepší budoucnosti. A ta budoucnost bude podle nás štědrá.

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci