Petra Němcová: Dárcovská výzva pro projekt Happy Hearts Czech

Pomozte mi vybavit školy Happy Hearts

vybíráme od 1.11.2017
55 369 Kč
vybráno 12 % z 450 000 Kč

přispělo

19 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Děkujeme za Vaše dary! Výzva nekončí a pokračujeme až do konce roku.
Právě jsme dokončili dvě nové školy Happy Hearts v Nepálu. Aby se do nich děti mohly vrátit, potřebujeme je vybavit tabulemi, lavicemi a učebnicemi. Pomůžete mi?
"Děkuji Vám za Vaši ochotu pomáhat!" - Petra Němcová, zakladatelka Happy Hearts Fund

Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Pracujeme v době, kdy odchází první vlna humanitární pomoci a děti zůstávají zapomenuty. Prostřednictvím škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni Happy Hearts postavil 165 škol v 10 zemích světa, které slouží 100 100 dětem a mají pozitivní vliv na 618 000 členů komunit. Děkujeme za Vaši podporu, pomoc a spolupráci.
www.happyheartsfund.org

Mockrát děkuji za všechny dary! Výzva s Giving Tuesday nekončí a rozhodli jsme se v Happy Hearts v ní pokračovat až do konce roku.

Založení výzvy

Nadační fond Happy Hearts
Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová, která založila nadaci po osobní zkušenosti s tsunami. Prostřednictvím škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni jsme společně postavili 344 škol v 26 zemích světa, které slouží více než 121 000+ dětem. Podpořte naši práci. Číslo účtu 279766379/0300.
Jsme organizace, která pomáhá tam, kde chybí vzdělání a infrastruktura jako následek přírodní katastrofy. Vracíme naději a možnosti pro lepší budoucnost dětem, které ji ztratily.

Nše školy jsou nejen místem vzdělání pro děti, ale také komunitními centry, kde se místní lidé mohou setkat a najít podporu. Školy Happy Hearts jsou také pro komunitu bezpečnými úkryty před dalšími přírodními katastrofami.

Vaše podpora může prostřednictvím vzdělání změnit životy mnoha dětí k lepšímu.

Začněte podporovat naše projekty dnes a přispějte k zlepšení životních podmínek v místech, kde je to nejvíce potřeba.

Za dar ve výši 25 000 Kč vrátíme jedno dítě zpátky do školy.
 
Na dar Vám vystavíme potvrzení o jeho přijetí pro účely daňového odpočtu. Každý dar se počítá a přiblíží více dětí k dosažení jejich snu vrátit se do školy.

Před:

Poté:


Vzdělání je naděje na lepší budoucnost. Naší misí je výstavba škol v oblastech zasažených přírodními katastrofami. Pomáháme jen do té míry, dokud si postižené komunity nedokáží pomoci samy. Z každého daru ve výši 100Kč jde 95Kč na pomoc postiženým komunitám.

Děkuji Vám za důvěru a podporu našich projektů škol,

Karolína Bosáková
CEO a spoluzakladatelka Nadačního fondu Happy Hearts

Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond Happy Hearts, projekt: Happy Hearts Czech