CZ / EN
Petra Němcová: Dárcovská výzva pro projekt Happy Hearts

Pomozte mi vybavit školy Happy Hearts

vybíráme od 1.11.2017
55 369 Kč
vybráno 12 % z 450 000 Kč

přispělo

19 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Děkujeme za Vaše dary! Výzva nekončí a pokračujeme až do konce roku.
Právě jsme dokončili dvě nové školy Happy Hearts v Nepálu. Aby se do nich děti mohly vrátit, potřebujeme je vybavit tabulemi, lavicemi a učebnicemi. Pomůžete mi?
"Děkuji Vám za Vaši ochotu pomáhat!" - Petra Němcová, zakladatelka Happy Hearts Fund

Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Pracujeme v době, kdy odchází první vlna humanitární pomoci a děti zůstávají zapomenuty. Prostřednictvím škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni Happy Hearts postavil 165 škol v 10 zemích světa, které slouží 100 100 dětem a mají pozitivní vliv na 618 000 členů komunit. Děkujeme za Vaši podporu, pomoc a spolupráci.
www.happyheartsfund.org

Mockrát děkuji za všechny dary! Výzva s Giving Tuesday nekončí a rozhodli jsme se v Happy Hearts v ní pokračovat až do konce roku.

Založení výzvy

Nadační fond Happy Hearts
Nadační fond Happy Hearts staví bezpečné školy v oblastech postižených přírodními katastrofami. Partnerem Happy Hearts je americká nadace All Hands and Hearts – Smart Response, jejíž spoluzakladatelkou je Petra Němcová. Prostřednictvím škol přinášíme naději a podporu generacím dětí a celým komunitám. K dnešnímu dni jsme společně postavili 254 škol ve 12 zemích světa, které slouží 109 000 dětem a mají pozitivní vliv na 1 189 000 členů komunity. Číslo účtu 279766379/0300.
Všechno začalo jedním přátelstvím. Těžké chvíle prožité společně s Petrou Němcovou těsně po Tsunami v Jihovýchodní Asii mi navždy změnily život. Moje přítelkyně se uzdravovala ze svých zranění na těle a na duši a pro mě bylo přirozené být jí na blízku. 
Petra se dávno zotavila ze svých zranění, v roce 2005 založila Happy Hearts Fund a stala se světově uznávanou filantropkou. 

Tsunami Petře i mně změnila život k LEPŠÍMU. 

Od založení Happy Hearts Fund v roce 2005 jsme celkem v České republice vytěžili bezmála 15mil Kč. Díky Vaší podpoře a štědrosti jsme přispěli na výstavbu tří škol pro 1000 žáků a vznikl Nadační fond Happy Hearts v České republice. Další dvě školy v Nepálu budou postaveny do konce roku 2018. V Nepálu a na Haiti společně měníme budoucnost mnoha dětí.

Děkuji Vám za Vaši ochotu pomáhat a přeji Vám, at' máte po svém boku ty PRAVÉ PŘÁTELE. 

Karolína Bosáková

Předsedkyně správní rady 
Nadační fond Happy Hearts


Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond Happy Hearts, projekt: Happy Hearts