Nadace rodiny Vlčkových


Hospicová a paliativní péče Děti, mládež, rodina

Centrum CIBULKA, péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny

Naším cílem je v prostorách historické usedlosti Cibulka v Praze - Košířích vybudovat centrum dětské komplexní péče s paliativním přístupem. CIBULKA bude poskytovat služby rodinám pečujícím o dítě se závažným onemocněním ve 12 pacientských pokojích, které budou určené především pro respitní (odlehčovací) pobyty.

Podpora rozvoje dětské paliativní péče s NRV

Děkujeme za Váš příspěvek!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Péči o dítě se závažným onemocněním obvykle dlouhodobě zajišťují rodiče v režimu 24/7. Dětský hospic jim nabídne možnost svěřit zodpovědnost za péči na několik dní až týdnů do rukou odborníků a odpočinout si, ať už se rozhodnou trávit čas společně s dítětem nebo ho využít jinak, například odjet na dovolenou se zdravým sourozencem. 
  
  • CIBULKA nabídne rodinám špičkovou zdravotnickou péči o nemocné dítě a celou paletu služeb dětské paliativní péče (psychosociální, duchovní, vzdělávací atd.). 
  • CIBULKA nabídne ubytování pro rodiče i zdravé sourozence, kulturní a volnočasové aktivity. 
  • CIBULKA bude sloužit jako vzorové pracoviště. 
  • V prostorách CIBULKY vznikne vzdělávací středisko pro odbornou komunitu. 
  
Zveme Vás, připojte se k nám.  
Společnými silami umožníme rodičům s nemocnými dětmi prožít i v nejtěžším období života co nejvíce radosti – bez ohledu na to, v jaké fázi nemoci se dítě nachází. Na každé chvilce záleží. 
  
Za Vaši laskavou podporu děkujeme. Velmi si jí vážíme. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu