Nadace rodiny Vlčkových


Děti, mládež, rodina Hospicová a paliativní péče

Centrum CIBULKA, péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny

Přejeme si svět, kde mají všechny rodiny s vážně nemocnými dětmi špičkovou péči a zažívají chvíle radosti. Věříme, že se společně s odborníky a díky podpoře dárců podaří zařadit Českou republiku mezi země s nejlepší dětskou paliativní péčí na světě. V prostorách historické usedlosti v Praze - Košířích proto vzniká CIBULKA - Centrum dětské komplexní péče a dětský lůžkový hospic.

Podpora rozvoje dětské paliativní péče s NRV

Děkujeme za Váš příspěvek!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Péči o dítě se závažným onemocněním dlouhodobě zajišťují rodiče v režimu 24/7. CIBULKA jim nabídne možnost svěřit zodpovědnost za péči na několik dní až týdnů do rukou odborníků a odpočinout si, ať už se rozhodnou trávit čas společně s dítětem nebo ho využít jinak, například odjet na dovolenou se zdravým sourozencem. Dětský hospic s 12 pacientskými pokoji bude sloužit především pro odlehčovací pobyty. 

  • CIBULKA nabídne špičkovou zdravotnickou péči a celou paletu dalších služeb  (psychosociální, duchovní, vzdělávací atd.). 
  • CIBULKA nabídne ubytování pro rodiče i zdravé sourozence, kulturní a volnočasové aktivity. 
  • CIBULKA bude sloužit jako vzorové pracoviště. 
  • V prostorách CIBULKY vznikne vzdělávací středisko pro odbornou komunitu. 
Od konce roku 2026 bude centrum sloužit rodinám. Společnými silami dokážeme, že prožijí i v nejtěžším období života co nejvíce radosti.
CIBULKA - MÍSTO PRO VÁŽNĚ NEMOCNÉ DĚTI A JEJICH RODINY.
 
Pojďte do toho s námi. Na každé chvilce záleží. Na každém daru záleží.
   
Za Vaši laskavou podporu děkujeme. Velmi si jí vážíme. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu