Nadace rodiny Vlčkových

http://www.nrv.org e-mail: info@nrv.org


Smyslem existence Nadace rodiny Vlčkových je rozvoj dětské paliativní péče v České republice a vybudování sítě služeb, které odrážejí potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním. Budujeme Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic v pražské usedlosti Cibulka. Středisko poskytne komplexní služby a bude šířit povědomí o tom, jak může tento obor zlepšit kvalitu života rodin s vážně nemocnými dětmi. Současně rozdělujeme nadační příspěvky, kterými podporujeme rozvoj odborných aktivit a organizací, které se dětskou paliativní péčí zabývají. Zapojujeme se také do prosazování co nejrychlejších změn českého systému podpory rodin s vážně nemocnými dětmi.

Aktuální projekty

Ukončené projekty