Nadace Via


Pomoc Ukrajině Humanitární pomoc

Kooperativa pro Ukrajinu

Bezprostřední pomoc obyvatelům Ukrajiny zasaženým ozbrojeným konfliktem

vybíráme od 25.2.2022

Děkujeme, že jste s Nadací Kooperativa pomohli pomáhat Ukrajině!

12 838 969 Kč

přispělo

1308 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Vážení občané,
 
rozhodli jsme se vyjádřit solidaritu Ukrajině vyhlášením finanční sbírky na pomoc jejím obyvatelům. Prosíme všechny, kterým není lhostejný osud Ukrajiny a celé Evropy, aby přispěli podle svých možností. Vybrané prostředky použijeme primárně na pomoc lidem, kteří museli opustit své domovy a prostřednictvím humanitárních organizací také lidem přímo na Ukrajině. O transparentním rozdělení peněz Vás budeme průběžně informovat.
 
K 3. 3. rozdělujeme finanční prostředky na tyto účely:
500 000 Kč Ukrajinská ambasáda – peníze budou určeny na zdravotnický materiál a na obranu domovů, vlastní země a národní suverenity
500 000 Kč Charita Česká republika – peníze budou použity k zajištění základních potřeb, jako je přístřeší, potraviny, voda a hygienické prostředky
500 000 Kč Organizace pro pomoc uprchlíkům – podpora bude směřována na následnou péči a integraci nově příchozích po celé ČR
 
K této finanční sbírce se připojila i kapela Čechomor prostřednictvím benefičního on-line koncertu, pořádaného 10.3. od 20 hod. 
V průběhu koncertu bylo na účet připsáno téměř 10 100 000 Kč, z toho 10 000 0000 Kč zaslala Nadace Kooperativy. 

Ke 31.3. jsme dále ze sbírky podpořili:
100 000 Kč Metropolitní univerzita Praha o.p.s.  – kurzy češtiny pro děti a dospělé z Ukrajiny v prostorách Kooperativy
500 000 Kč Transkript on-line – organizace, která umožňuje on-line tlumočení do ukrajinštiny

K 3.5. rozdělujeme finanční prostředky se sbírky:
500 000,- Kč Asistence - podpora směřuje na přímou pomoc lidem s postižením, zejména na poskytnutí služeb sociálních konzultantek pro lidi, kteří potřebují zajistit specializovanou zdravotní péči
1 000 000,- Kč CZEPA –  poskytuje bezbariérové bydlení, zdravotnické a kompenzační pomůcky lidem s handicapem, ve spolupráci s organizací Dzherelo dováží a distribuuje na Ukrajině vozíky, léky a další potřebný materiál
500 000,- Kč Terapie –  pomoc směřuje na podporu terapií pro lidi zasažené válečným konfliktem a na školení nových kolegů, především pro práci s dětmi.

Zároveň jsme částkou 1 000 000,- Kč  podpořili grantový program Nadace Via na podporu integračních aktivit a zapojování nových sousedů "Z Ukrajiny mezi nás".

Během května a června jsme dále ze sbírky rozdělili:
400 000,- Kč   Kdo může, pomůže – ubytování pro ukrajinské rodiny, začleňování do komunity, pracovní příležitosti v Kempu v Řevnicích
500 000,- Kč  Nedoklubko – zdravotnický materiál pro neonatologická oddělení na Ukrajině
1 000 000,- Kč Lékaři bez Hranic – podpora ukrajinských zdravotníků, školení personálu, dodávky zdravotnického materiálu, mobilní kliniky
Metropolitní univerzita Praha o.p.s. , - 50 000,- na kurzy češtiny
20 000,- Kč Junák – organizace sportovních odpolední pro děti a rodiče, skautské středisko Ostříž Praha

V létě jsme navýšili podporu grantového programu Nadace Via "Z Ukrajiny mezi nás" o 500 000,- Kč na integrační aktivity.
Stejně tak i podporu Asistence o 85 000,- Kč na rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
V září jsme podpořili provoz platformy pro bezplatné právní konzultace UA Support částkou 582 000,- Kč.
Částka 809 000,- Kč pro Meta o.p.s má zajistit vznik informačního balíčku pro ředitele a pedagogy SŠ na podporu při začleňování žáků z Ukrajiny.
50 000,- Kč půjde na
 pojištění odpovědnosti za škodu vznikajících dětských skupin neziskovky 100 dětských skupin z.s.
Částkou 126 629,- zdvojnásobíme sbírku na nákup sanitky pro Ukrajinu, z iniciativy AIS Servis.

Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme za ni.
 
Nadace Kooperativy

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Do sbírky se zapojil také Pražský smíšený sbor, který se rozhodl věnovat výtěžek ze vstupného z velikonočních koncertů.  Díky štědrosti hostů, ale i členů sboru byla na účet Nadace připsaná částka 35 tisíc Kč. Děkujeme všem hostům, kteří svou účastí tuto sbírku podpořili.

Děkujeme Svátkům hudby a Václavu Hudečkovi za podporu – věnuje ve prospěch naší sbírky celý výtěžek ze vstupného z koncertu 22. března.

Děkujeme za příspěvek 90 800 Kč, který zaslal úsek běžeckých disciplín Svazu lyžařů.

Založení projektu

Ukrajino prosím vyhraj!

Petr Hubáček
5 000 Kč

Jsme všichni s Vámi

Martina Habruňová
344 Kč

Žádné peníze na světě nám nevrátí našeho blízkého, žádné peníze na světě nenahradí ztracené zdraví. :-(

Milan Fiala
1 500 Kč

Proč ? Nenechme, aby se historie opakovala :(

Kamila Matysová

Válka není nepříjemnost, ale ta nejohavnější věc na světě

OB

Pro statečnou Ukrajinu

Michaela Nováková
500 Kč

Give Peace A Chance

Petr Nováček
1 000 Kč

Hodně štěstí!

Dárce

Celá situace je pro mě nepochopitelná a je mi z toho opravdu smutno. Přeji nám všem, ať to co nejrychleji skončí, ať to má co nejmenší dopady na ukrajinský lid a mohou se vrátit bez obav do svých domovů.

Jana Stachová

Svobodu Ukrajině!

Roman Hojný
9 000 Kč