Nadace Via


Humanitární pomoc Pomoc Ukrajině

Kooperativa pro Ukrajinu

Bezprostřední pomoc obyvatelům Ukrajiny zasaženým ozbrojeným konfliktem

vybíráme od 25.2.2022

Děkujeme, že jste s Nadací Kooperativa pomohli pomáhat Ukrajině!

12 838 969 Kč

přispělo

1308 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Vážení občané,
 
rozhodli jsme se vyjádřit solidaritu Ukrajině vyhlášením finanční sbírky na pomoc jejím obyvatelům. Prosíme všechny, kterým není lhostejný osud Ukrajiny a celé Evropy, aby přispěli podle svých možností. Vybrané prostředky použijeme primárně na pomoc lidem, kteří museli opustit své domovy a prostřednictvím humanitárních organizací také lidem přímo na Ukrajině. O transparentním rozdělení peněz Vás budeme průběžně informovat.
 
K 3. 3. rozdělujeme finanční prostředky na tyto účely:
500 000 Kč Ukrajinská ambasáda – peníze budou určeny na zdravotnický materiál a na obranu domovů, vlastní země a národní suverenity
500 000 Kč Charita Česká republika – peníze budou použity k zajištění základních potřeb, jako je přístřeší, potraviny, voda a hygienické prostředky
500 000 Kč Organizace pro pomoc uprchlíkům – podpora bude směřována na následnou péči a integraci nově příchozích po celé ČR
 
K této finanční sbírce se připojila i kapela Čechomor prostřednictvím benefičního on-line koncertu, pořádaného 10.3. od 20 hod. 
V průběhu koncertu bylo na účet připsáno téměř 10 100 000 Kč, z toho 10 000 0000 Kč zaslala Nadace Kooperativy. 

Ke 31.3. jsme dále ze sbírky podpořili:
100 000 Kč Metropolitní univerzita Praha o.p.s.  – kurzy češtiny pro děti a dospělé z Ukrajiny v prostorách Kooperativy
500 000 Kč Transkript on-line – organizace, která umožňuje on-line tlumočení do ukrajinštiny

K 3.5. rozdělujeme finanční prostředky se sbírky:
500 000,- Kč Asistence - podpora směřuje na přímou pomoc lidem s postižením, zejména na poskytnutí služeb sociálních konzultantek pro lidi, kteří potřebují zajistit specializovanou zdravotní péči
1 000 000,- Kč CZEPA –  poskytuje bezbariérové bydlení, zdravotnické a kompenzační pomůcky lidem s handicapem, ve spolupráci s organizací Dzherelo dováží a distribuuje na Ukrajině vozíky, léky a další potřebný materiál
500 000,- Kč Terapie –  pomoc směřuje na podporu terapií pro lidi zasažené válečným konfliktem a na školení nových kolegů, především pro práci s dětmi.

Zároveň jsme částkou 1 000 000,- Kč  podpořili grantový program Nadace Via na podporu integračních aktivit a zapojování nových sousedů "Z Ukrajiny mezi nás".

Během května a června jsme dále ze sbírky rozdělili:
400 000,- Kč   Kdo může, pomůže – ubytování pro ukrajinské rodiny, začleňování do komunity, pracovní příležitosti v Kempu v Řevnicích
500 000,- Kč  Nedoklubko – zdravotnický materiál pro neonatologická oddělení na Ukrajině
1 000 000,- Kč Lékaři bez Hranic – podpora ukrajinských zdravotníků, školení personálu, dodávky zdravotnického materiálu, mobilní kliniky
Metropolitní univerzita Praha o.p.s. , - 50 000,- na kurzy češtiny
20 000,- Kč Junák – organizace sportovních odpolední pro děti a rodiče, skautské středisko Ostříž Praha

V létě jsme navýšili podporu grantového programu Nadace Via "Z Ukrajiny mezi nás" o 500 000,- Kč na integrační aktivity.
Stejně tak i podporu Asistence o 85 000,- Kč na rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
V září jsme podpořili provoz platformy pro bezplatné právní konzultace UA Support částkou 582 000,- Kč.
Částka 809 000,- Kč pro Meta o.p.s má zajistit vznik informačního balíčku pro ředitele a pedagogy SŠ na podporu při začleňování žáků z Ukrajiny.
50 000,- Kč půjde na
 pojištění odpovědnosti za škodu vznikajících dětských skupin neziskovky 100 dětských skupin z.s.
Částkou 126 629,- zdvojnásobíme sbírku na nákup sanitky pro Ukrajinu, z iniciativy AIS Servis.

Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme za ni.
 
Nadace Kooperativy

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Do sbírky se zapojil také Pražský smíšený sbor, který se rozhodl věnovat výtěžek ze vstupného z velikonočních koncertů.  Díky štědrosti hostů, ale i členů sboru byla na účet Nadace připsaná částka 35 tisíc Kč. Děkujeme všem hostům, kteří svou účastí tuto sbírku podpořili.

Děkujeme Svátkům hudby a Václavu Hudečkovi za podporu – věnuje ve prospěch naší sbírky celý výtěžek ze vstupného z koncertu 22. března.

Děkujeme za příspěvek 90 800 Kč, který zaslal úsek běžeckých disciplín Svazu lyžařů.

Založení projektu

Pro Ukrajinu

Jan Pekárek
500 Kč

Hodně štěstí

Pavel Haška
500 Kč

Před porobením od Tatarů, Turků i nacistů se nakonec podařilo východní Evropu ubránit. Povede se to i proti hordám Ruského impéria. Barbarským násilníkům je nutné čelit, ne se jim podřizovat. Sláva Ukrajině!

Jan Mikulecký
11 000 Kč

V této době je potřeba aby pomohl každý.

František Suchan
3 000 Kč

Puck Futin

Pavel Šinágl
1 000 Kč

Snad to aspoň trochu pomůže. Sláva Ukrajině

Matějkovi
3 333 Kč

Sláva Ukrajině!

Dárce
5 000 Kč

Slava Ukrajine!

Marek Šubrt
5 000 Kč

Myslíme na Vás, držte se.

Martina Marková
1 000 Kč

Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu ❤️

Markéta Buřvalová
1 000 Kč