Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce


Humanitární pomoc Pomoc Ukrajině

Pomoc lidem na Ukrajině

Podporujeme naše partnerské organizace na Ukrajině, na východě země a též v Kyjevě či v Užhorodu. Pomáháme financovat především přímou pomoc lidem bez domova, lidem vnitřně vysídleným z důvodu války a také příslušníkům znevýhodněných menšin. Zvláštní pozornost věnujeme dětem, kterým poskytujeme materiální pomoc a pomáháme pro ně zajistit vzdělání, volnočasové aktivity a tolik potřebnou psychoterapeutickou péči. V Charkovské oblasti pomáháme s distribucí teplých jídel lidem ve zničených obcích a městech a s provozem rodinných a dětských center.

vybíráme od 24.2.2022
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše partnerské organizace potřebují pomoci, aby mohly lidem bez domova zajistit střechu nad hlavou, stravování a komplexní sociální pomoc zahrnující mj. asistenci s vyřízením potřebných dokladů či doprovod k lékařům.
 
Navíc organizace Myrne Nebo Charkova, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, potřebuje podporu, aby mohla ve válkou zasažených oblastech provozovat veřejné kuchyně a rozvážet teplá jídla zejména do deokupovaných obcí s horší dostupností potravin, poničených boji nebo do obcí, v jejichž okolí boje stále přetrvávají.
 


Tato organizace navíc zřizuje velmi potřebná dětská centra s bezpečnostními kryty, v nichž probíhají školní i volnočasové aktivity pro děti i jejich rodiče. V místech, kde už několik měsíců kvůli bojům či po odchodu ruských jednotek neprobíhá standardní školní výuka, tak mají děti možnost si v relativně bezpečném prostředí hrát, sportovat a tvořit a především se setkávat s kamarády.
Děkujeme, že lidem na Ukrajině pomáháte s námi!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

V průběhu prosince jsme prostřednictvím našeho partnera Mirne Nebo v Charkovské oblasti podpořili distribuci více jak 6 000 teplých jídel denně v humanitárních kuchyních a v této pomoci dále pokračujeme.  Za podporu Vám velmi děkujeme!

Na naši sbírku jste poslali již více než 13,5 mil Kč. Děkujeme! Díky vašim darům můžeme podporovat tři místní organizace v Kyjevě a Užhorodě, které pomáhají lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Starají se o bezpečí svých klientů, lidem na útěku poskytují dočasné přístřeší, jídlo a další péči.

Užhorod hostí v tuto chvíli zhruba 20 tisíc uprchlíků. Mnozí nich cestovali 2 nebo 3 dny, než se dostali sem. Jsou vyčerpaní. Před přechodem hranic potřebují dočasné přístřeší, stravu a další základní péči.

Diakonie ČCE prostřednictvím svého Střediska humanitární pomoci poskytla místní organizaci Blago okamžitou finanční pomoc a organizovala spolu s pražským FS ČCE u Salvátora a panem Hradeckým sbírku hmotné pomoci. Ta slouží lidem dočasně ubytovaným v užhorodských školách a komunitním centru Blago.

V reakci na útok ruské armády na Ukrajinu jsme otevřeli veřejnou sbírku na podporu lidí zasažených ozbrojeným konfliktem. K 25.5. jste na sbírku poslali již 12,3 mil Kč. Děkujeme! Do finanční i materiální pomoci je možné se stále zapojit.

Pro naši místní partnerskou nevládní organizaci působící v Užhorodě sbíráme materiální pomoc pro lidi, kteří utekli před válkou ze svých domovů a míří do zahraničí.

Užhorod hostí v tuto chvíli zhruba 20 tisíc uprchlíků. Mnozí nich cestovali 2 nebo 3 dny, než se dostali sem. Jsou vyčerpaní. Před přechodem hranic potřebují dočasné přístřeší, stravu a další základní péči.

Diakonie ČCE prostřednictvím svého Střediska humanitární pomoci poskytla místní organizaci Blago okamžitou finanční pomoc a organizuje spolu s pražským FS ČCE u Salvátora a panem Hradeckým sbírku hmotné pomoci. Ta slouží lidem dočasně ubytovaným v užhorodských školách a komunitním centru Blago.

Více informací  https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/ukrajina-novinky/sbirka-potravin-a-hygienickych-potreb-pro-uzhorod/ 


Infolinka Diakonie k pomoci Ukrajině

pracovní dny od 9 - 17 hodin

242 487 828

Děkujeme vám za obrovskou solidaritu s Ukrajinou. Na naší sbírce je k dnešku přes 3 mil. Kč. V pátek jsme odeslali první rychlou finační pomoc Otcovu domu. Peníze pro Dům milosrdenství jsou také již na cestě, poté, co jsme ověřili, že jsou schopni disponovat svými účty. 

Založení projektu

💙💛 Pro nás nepředstavitelná tragédie je tento barbarský vpád putinovců na Ukrajinu, kéž okolní státy, celá Evropa, NATO a i treba USA budou co nejdříve nápomocni k ochraně a záchraně Ukrajiny.
Kéž mají moudrost mocní tohoto světa!!!

Alice17
3 000 Kč

Jsme s vámi!

Tomáš Kondělka
1 000 Kč

😢🙏🇺🇦🙏

Hana Zetel
1 000 Kč