Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce


Humanitární pomoc Pomoc Ukrajině

Pomoc lidem na Ukrajině

Podporujeme naše partnerské organizace na Ukrajině, na východě země a též v Kyjevě či v Užhorodu. Pomáháme financovat především přímou pomoc lidem bez domova, lidem vnitřně vysídleným z důvodu války a také příslušníkům znevýhodněných menšin. Zvláštní pozornost věnujeme dětem, kterým poskytujeme materiální pomoc a pomáháme pro ně zajistit vzdělání, volnočasové aktivity a tolik potřebnou psychoterapeutickou péči. V Charkovské oblasti pomáháme s distribucí teplých jídel lidem ve zničených obcích a městech a s provozem rodinných a dětských center.

vybíráme od 24.2.2022
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše partnerské organizace potřebují pomoci, aby mohly lidem bez domova zajistit střechu nad hlavou, stravování a komplexní sociální pomoc zahrnující mj. asistenci s vyřízením potřebných dokladů či doprovod k lékařům.
 
Navíc organizace Myrne Nebo Charkova, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, potřebuje podporu, aby mohla ve válkou zasažených oblastech provozovat veřejné kuchyně a rozvážet teplá jídla zejména do deokupovaných obcí s horší dostupností potravin, poničených boji nebo do obcí, v jejichž okolí boje stále přetrvávají.
 


Tato organizace navíc zřizuje velmi potřebná dětská centra s bezpečnostními kryty, v nichž probíhají školní i volnočasové aktivity pro děti i jejich rodiče. V místech, kde už několik měsíců kvůli bojům či po odchodu ruských jednotek neprobíhá standardní školní výuka, tak mají děti možnost si v relativně bezpečném prostředí hrát, sportovat a tvořit a především se setkávat s kamarády.
Děkujeme, že lidem na Ukrajině pomáháte s námi!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

V průběhu prosince jsme prostřednictvím našeho partnera Mirne Nebo v Charkovské oblasti podpořili distribuci více jak 6 000 teplých jídel denně v humanitárních kuchyních a v této pomoci dále pokračujeme.  Za podporu Vám velmi děkujeme!

Na naši sbírku jste poslali již více než 13,5 mil Kč. Děkujeme! Díky vašim darům můžeme podporovat tři místní organizace v Kyjevě a Užhorodě, které pomáhají lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Starají se o bezpečí svých klientů, lidem na útěku poskytují dočasné přístřeší, jídlo a další péči.

Užhorod hostí v tuto chvíli zhruba 20 tisíc uprchlíků. Mnozí nich cestovali 2 nebo 3 dny, než se dostali sem. Jsou vyčerpaní. Před přechodem hranic potřebují dočasné přístřeší, stravu a další základní péči.

Diakonie ČCE prostřednictvím svého Střediska humanitární pomoci poskytla místní organizaci Blago okamžitou finanční pomoc a organizovala spolu s pražským FS ČCE u Salvátora a panem Hradeckým sbírku hmotné pomoci. Ta slouží lidem dočasně ubytovaným v užhorodských školách a komunitním centru Blago.

V reakci na útok ruské armády na Ukrajinu jsme otevřeli veřejnou sbírku na podporu lidí zasažených ozbrojeným konfliktem. K 25.5. jste na sbírku poslali již 12,3 mil Kč. Děkujeme! Do finanční i materiální pomoci je možné se stále zapojit.

Pro naši místní partnerskou nevládní organizaci působící v Užhorodě sbíráme materiální pomoc pro lidi, kteří utekli před válkou ze svých domovů a míří do zahraničí.

Užhorod hostí v tuto chvíli zhruba 20 tisíc uprchlíků. Mnozí nich cestovali 2 nebo 3 dny, než se dostali sem. Jsou vyčerpaní. Před přechodem hranic potřebují dočasné přístřeší, stravu a další základní péči.

Diakonie ČCE prostřednictvím svého Střediska humanitární pomoci poskytla místní organizaci Blago okamžitou finanční pomoc a organizuje spolu s pražským FS ČCE u Salvátora a panem Hradeckým sbírku hmotné pomoci. Ta slouží lidem dočasně ubytovaným v užhorodských školách a komunitním centru Blago.

Více informací  https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/ukrajina-novinky/sbirka-potravin-a-hygienickych-potreb-pro-uzhorod/ 


Infolinka Diakonie k pomoci Ukrajině

pracovní dny od 9 - 17 hodin

242 487 828

Děkujeme vám za obrovskou solidaritu s Ukrajinou. Na naší sbírce je k dnešku přes 3 mil. Kč. V pátek jsme odeslali první rychlou finační pomoc Otcovu domu. Peníze pro Dům milosrdenství jsou také již na cestě, poté, co jsme ověřili, že jsou schopni disponovat svými účty. 

Založení projektu

Pořád na vás myslíme, další Vánoce už budete slavit v míru

Magda Kalašová
2 000 Kč

Držte se, milí Ukrajinci!

Hynek Procházka
1 000 Kč

Děkuji za Vaši práci a zajištění pomoci potřebným 👍

Alice17
3 000 Kč

Hrdinům sláva!

Artem Otevřel
1 000 Kč

buďte silní

Ondřej Kaláb
400 Kč

Sláva Ukrajině

Petr Šilar
500 Kč

Děkuji vám moc za vaši práci

Leonora Gregorová
5 000 Kč

If people could cooperate with each other, there would be no wars. Hopefully it will help someone change anything for a better world.

Johny

Je mi moc líto, co musí prožívat lidé na Ukrajině. Bojují za svobodu. Myslíme na ně a přejeme, aby svůj boj vyhráli.

Eva Žďárková
300 Kč

Sláva Ukrajině! :)

Kateřina Uhrová
500 Kč

Hrdinům sláva! ;)

Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce