Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce


Humanitární pomoc Pomoc Ukrajině

Pomoc lidem na Ukrajině

Podporujeme naše partnerské organizace na Ukrajině, na východě země a též v Kyjevě či v Užhorodu. Pomáháme financovat především přímou pomoc lidem bez domova, lidem vnitřně vysídleným z důvodu války a také příslušníkům znevýhodněných menšin. Zvláštní pozornost věnujeme dětem, kterým poskytujeme materiální pomoc a pomáháme pro ně zajistit vzdělání, volnočasové aktivity a tolik potřebnou psychoterapeutickou péči. V Charkovské oblasti pomáháme s distribucí teplých jídel lidem ve zničených obcích a městech a s provozem rodinných a dětských center.

vybíráme od 24.2.2022
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Naše partnerské organizace potřebují pomoci, aby mohly lidem bez domova zajistit střechu nad hlavou, stravování a komplexní sociální pomoc zahrnující mj. asistenci s vyřízením potřebných dokladů či doprovod k lékařům.
 
Navíc organizace Myrne Nebo Charkova, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, potřebuje podporu, aby mohla ve válkou zasažených oblastech provozovat veřejné kuchyně a rozvážet teplá jídla zejména do deokupovaných obcí s horší dostupností potravin, poničených boji nebo do obcí, v jejichž okolí boje stále přetrvávají.
 


Tato organizace navíc zřizuje velmi potřebná dětská centra s bezpečnostními kryty, v nichž probíhají školní i volnočasové aktivity pro děti i jejich rodiče. V místech, kde už několik měsíců kvůli bojům či po odchodu ruských jednotek neprobíhá standardní školní výuka, tak mají děti možnost si v relativně bezpečném prostředí hrát, sportovat a tvořit a především se setkávat s kamarády.
Děkujeme, že lidem na Ukrajině pomáháte s námi!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

V průběhu prosince jsme prostřednictvím našeho partnera Mirne Nebo v Charkovské oblasti podpořili distribuci více jak 6 000 teplých jídel denně v humanitárních kuchyních a v této pomoci dále pokračujeme.  Za podporu Vám velmi děkujeme!

Na naši sbírku jste poslali již více než 13,5 mil Kč. Děkujeme! Díky vašim darům můžeme podporovat tři místní organizace v Kyjevě a Užhorodě, které pomáhají lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Starají se o bezpečí svých klientů, lidem na útěku poskytují dočasné přístřeší, jídlo a další péči.

Užhorod hostí v tuto chvíli zhruba 20 tisíc uprchlíků. Mnozí nich cestovali 2 nebo 3 dny, než se dostali sem. Jsou vyčerpaní. Před přechodem hranic potřebují dočasné přístřeší, stravu a další základní péči.

Diakonie ČCE prostřednictvím svého Střediska humanitární pomoci poskytla místní organizaci Blago okamžitou finanční pomoc a organizovala spolu s pražským FS ČCE u Salvátora a panem Hradeckým sbírku hmotné pomoci. Ta slouží lidem dočasně ubytovaným v užhorodských školách a komunitním centru Blago.

V reakci na útok ruské armády na Ukrajinu jsme otevřeli veřejnou sbírku na podporu lidí zasažených ozbrojeným konfliktem. K 25.5. jste na sbírku poslali již 12,3 mil Kč. Děkujeme! Do finanční i materiální pomoci je možné se stále zapojit.

Pro naši místní partnerskou nevládní organizaci působící v Užhorodě sbíráme materiální pomoc pro lidi, kteří utekli před válkou ze svých domovů a míří do zahraničí.

Užhorod hostí v tuto chvíli zhruba 20 tisíc uprchlíků. Mnozí nich cestovali 2 nebo 3 dny, než se dostali sem. Jsou vyčerpaní. Před přechodem hranic potřebují dočasné přístřeší, stravu a další základní péči.

Diakonie ČCE prostřednictvím svého Střediska humanitární pomoci poskytla místní organizaci Blago okamžitou finanční pomoc a organizuje spolu s pražským FS ČCE u Salvátora a panem Hradeckým sbírku hmotné pomoci. Ta slouží lidem dočasně ubytovaným v užhorodských školách a komunitním centru Blago.

Více informací  https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/ukrajina-novinky/sbirka-potravin-a-hygienickych-potreb-pro-uzhorod/ 


Infolinka Diakonie k pomoci Ukrajině

pracovní dny od 9 - 17 hodin

242 487 828

Děkujeme vám za obrovskou solidaritu s Ukrajinou. Na naší sbírce je k dnešku přes 3 mil. Kč. V pátek jsme odeslali první rychlou finační pomoc Otcovu domu. Peníze pro Dům milosrdenství jsou také již na cestě, poté, co jsme ověřili, že jsou schopni disponovat svými účty. 

Založení projektu

Držme při sobě a buďme vlídní. Dnes pomáháme my Vám, zítra se najdeme ve srabu my. Škoda jenom, že nemůžu věnovat více...

Petr Skapa
3 000 Kč

Děkuji za pomoc, kterou poskytujete potřebným.

Jan

Mnoho síly

Jana Kašparová
1 000 Kč

těm co potřebují

Angela-Chiara Nardi

While no money in this world can compensate for the atrocities happening in Ukraine right now, I hope that my donation can provide at least a little help to those suffering right now.

Dárce
5 000 Kč

Thank you!

Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Myslíme na vás....

Petra Maďarová
1 000 Kč

Děkuji,že zprostředkujete pomoc.

Ludmila Pribulová
5 000 Kč

Bože opatruj všechny na Ukrajině, dej jim sílu, odvahu v jejich boji za svobodu ,kéž se brzy dočkají vítězného konce války !

Romana Sedláčková
1 000 Kč

Když EU s NATO selhává a nemá kuráž pomoci vojensky, pomozme alespoň touto cestou...

Daniel Fajmon
300 Kč

Buďte silní. Myslíme na vás 🍀 přejeme hodně štěstí

Miroslava Vágnerová
300 Kč