Nadace Via


Životní prostředí

Živá komunita: Tady je domov, ne dálnice!

Pomozte nám, prosíme, ochránit domovy tisíců lidí před hlukem a smogem z tranzitní kamionové přepravy a odvrátit zničení Brněnské přehrady a přístaviště. V září 2020, těsně před krajskými volbami, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje souhlasilo s vedením transevropské komunikace „43“ přes hustě obydlené brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky. Navíc v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady a významně negativně dopadající na Troubsko, Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Malhostovice, Drásov, Skaličku, Všechovice a Malou Lhotu. Současně má být poškozena nová obytná oblast pro dva tisíce obyvatel na jihu Kuřimi. Naším cílem je, aby toto nešťastné rozhodnutí kraje bylo soudně zrušeno a byla zahájena příprava vybudování plnohodnotného obchvatu celého Brna a všech obcí.

vybíráme od 10.12.2020
310 940 Kč
vybráno 69 % z 450 000 Kč

přispělo

149 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Prodlužujeme dobu trvání sbírky. Kvůli pandemii koronaviru jsme na jaře 2021 nemohli plně realizovat plánovanou kontaktní kampaň u Brněnské přehrady a oslovit tak větší počet potenciálních dárců. Chceme pokračovat v připravených právních krocích a v létě a na podzim posílit informační kampaň, proto bude sbírka pokračovat až do konce října 2021.

Jedinou šancí desítek tisíc ohrožených obyvatel je nyní už jen žaloba a zrušení té části krajského územního plánu, která výstavbu této transevropské komunikace povoluje.

Podporou projektu Tady je domov, ne dálnice! nám pomůžete zajistit kvalitní právní služby a nezbytné expertní poradenství. Vypracování žaloby nebude vůbec jednoduché, proto je potřeba zajistit dostatek financí k uhrazení nákladů týmu právníků, který je k tomu potřeba.

Logickým a věcně správným řešením je Optimalizovaná varianta „43“ Boskovickou brázdou, která minimalizuje zatížení obyvatelstva, realizuje obchvat celého města Brna a kvalitní obchvaty všech obcí na trase „43“. Tato varianta tvoří severní obchvat Kuřimi a konečně řeší i zácpy u Lipůvky, neboť zahrnuje obchvat vzdálený téměř 1 km od její obytné části.
Občanské spolky se dlouhodobě snaží o konstruktivní dialog s krajskou samosprávou. Ke krajskému územnímu plánu jsme předložili mnoho připomínek a předali zastupitelům výzvu k nápravě, kterou podepsalo přes 2000 občanů. Na tuto výzvu tehdejší hejtman Šimek ani po výzvě občanů na jednání zastupitelstva nijak nereagoval.
Řešení celé situace soudní cestou je krokem, k němuž jsme se rozhodli až poté, co jsme využili veškerých možností, které jako občané ve vztahu k veřejné instituci máme. Potřebujeme shromáždit prostředky ve výši 450 000 Kč, které použijeme zejména na právní služby a expertní poradenství v oblasti územního plánování a dále na vytvoření komunikační strategie celé kampaně. Plně si uvědomujeme, že se jedná o značně vysokou částku a naší snahou je zajistit ji z mnoha různých zdrojů. Každá koruna, kterou přispějete, má pro nás velkou cenu, protože bez malých krůčků nebude dosaženo velkého cíle.

Finanční prostředky budou použity na právní analýzy a odborné expertízy (např. hluk, emise, urbanismus), na komunikaci o postupu prací, přípravu žaloby (sepsání žaloby, kolky) a právní zastupování v průběhu řízení.

Projekt Tady je domov, ne dálnice! byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita

Děkujeme Nadaci Via, že nám prvních darovaných 20 000 korun zdvojnásobí!
 
O čerpání prostředků z výzvy i pokrocích našich snah budeme pravidelně informovat na webových stránkách iniciativy:  http://d43.cz/ 
 
Děkujeme, že nám pomůžete ochránit domovy tisíců lidí před hlukem a smogem a čistou přírodu u Brněnské přehrady.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme za Vaše aktivity, vytrvejte!

Dárce
5 000 Kč

Nechceme nechat zničit Brněnskou přehradu dálnicí. Stavba by zdecimovala tuto krajinu. Kamionová a tranzitní doprava NEPATŘÍ do obydlených částí. JE ZAPOTŘEBÍ OBCHVATŮ, NIKOLIV DALŠÍ ZAVLEČENÍ DOPRAVY DO MĚST A OBCÍ!

Dana Vonková
3 000 Kč

Děkuji za všechen váš čas pro dobrou věc. Jednoznačně, není možné si nechat vnutit horší variantu, když existuje pro všechny méně škodlivá a optimalizovaná trasa, a to jen kvůli tomu, že existuje zájmová skupina, která arogantně a bez skrupulí prosazuje svůj projekt, již podruhé a navíc financovaný erárem.

Jiří Jílek
2 500 Kč

Děkuju za vaši aktivitu.

Jakub Fojtů
300 Kč

Je to již více než 30 let co jsme s paní Pálkovou stáli u přístaviště na přehradě s podpisovými archy proti plánované Hitlerově dálnici. Stavba měla být tehdy podle plánů dokončena již v roce 2005. Naštěstí se zatím tak nestalo. Je vidět že myšlení některých plánovačů uvízlo hluboko v minulém století . Tak musíme vydržet.

Petr Liška
4 000 Kč

Vydržte!!! Už i tak znečištěné životní prostředí má přednost před nesmyslným vedením dálnice, kolem přehrady, přes Bystrc a další dotčené obce.

Pavel Stulík
300 Kč

Děkujeme, že se tomu věnujete. Držíme palce.

Jan Hubáček
1 000 Kč

Neni akceptovatelné, že za aktuálně preferovanou variantou stojí především osobní zájmy zvolených veřejných činitelů...

Miloslav Hromada
5 000 Kč

Děkuji všem za čas věnovaný pro tuto dobrou věc. Nenecháme si tranzitní kamiony mířící ze severu Evropy na Balkán po R43/D43 jezdit pod okny!!!

Dárce
2 000 Kč

Držíme palce!

Dárce