Nadace Via


Životní prostředí

Živá komunita: Tady je domov, ne dálnice!

Pomozte nám, prosíme, ochránit domovy tisíců lidí před hlukem a smogem z tranzitní kamionové přepravy a odvrátit zničení Brněnské přehrady a přístaviště. V září 2020, těsně před krajskými volbami, Zastupitelstvo Jihomoravského kraje souhlasilo s vedením transevropské komunikace „43“ přes hustě obydlené brněnské městské části Bosonohy, Bystrc, Kníničky. Navíc v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady a významně negativně dopadající na Troubsko, Rozdrojovice, Jinačovice, Moravské Knínice, Malhostovice, Drásov, Skaličku, Všechovice a Malou Lhotu. Současně má být poškozena nová obytná oblast pro dva tisíce obyvatel na jihu Kuřimi. Naším cílem je, aby toto nešťastné rozhodnutí kraje bylo soudně zrušeno a byla zahájena příprava vybudování plnohodnotného obchvatu celého Brna a všech obcí.

vybíráme od 10.12.2020
310 940 Kč
vybráno 69 % z 450 000 Kč

přispělo

149 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Prodlužujeme dobu trvání sbírky. Kvůli pandemii koronaviru jsme na jaře 2021 nemohli plně realizovat plánovanou kontaktní kampaň u Brněnské přehrady a oslovit tak větší počet potenciálních dárců. Chceme pokračovat v připravených právních krocích a v létě a na podzim posílit informační kampaň, proto bude sbírka pokračovat až do konce října 2021.

Jedinou šancí desítek tisíc ohrožených obyvatel je nyní už jen žaloba a zrušení té části krajského územního plánu, která výstavbu této transevropské komunikace povoluje.

Podporou projektu Tady je domov, ne dálnice! nám pomůžete zajistit kvalitní právní služby a nezbytné expertní poradenství. Vypracování žaloby nebude vůbec jednoduché, proto je potřeba zajistit dostatek financí k uhrazení nákladů týmu právníků, který je k tomu potřeba.

Logickým a věcně správným řešením je Optimalizovaná varianta „43“ Boskovickou brázdou, která minimalizuje zatížení obyvatelstva, realizuje obchvat celého města Brna a kvalitní obchvaty všech obcí na trase „43“. Tato varianta tvoří severní obchvat Kuřimi a konečně řeší i zácpy u Lipůvky, neboť zahrnuje obchvat vzdálený téměř 1 km od její obytné části.
Občanské spolky se dlouhodobě snaží o konstruktivní dialog s krajskou samosprávou. Ke krajskému územnímu plánu jsme předložili mnoho připomínek a předali zastupitelům výzvu k nápravě, kterou podepsalo přes 2000 občanů. Na tuto výzvu tehdejší hejtman Šimek ani po výzvě občanů na jednání zastupitelstva nijak nereagoval.
Řešení celé situace soudní cestou je krokem, k němuž jsme se rozhodli až poté, co jsme využili veškerých možností, které jako občané ve vztahu k veřejné instituci máme. Potřebujeme shromáždit prostředky ve výši 450 000 Kč, které použijeme zejména na právní služby a expertní poradenství v oblasti územního plánování a dále na vytvoření komunikační strategie celé kampaně. Plně si uvědomujeme, že se jedná o značně vysokou částku a naší snahou je zajistit ji z mnoha různých zdrojů. Každá koruna, kterou přispějete, má pro nás velkou cenu, protože bez malých krůčků nebude dosaženo velkého cíle.

Finanční prostředky budou použity na právní analýzy a odborné expertízy (např. hluk, emise, urbanismus), na komunikaci o postupu prací, přípravu žaloby (sepsání žaloby, kolky) a právní zastupování v průběhu řízení.

Projekt Tady je domov, ne dálnice! byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita

Děkujeme Nadaci Via, že nám prvních darovaných 20 000 korun zdvojnásobí!
 
O čerpání prostředků z výzvy i pokrocích našich snah budeme pravidelně informovat na webových stránkách iniciativy:  http://d43.cz/ 
 
Děkujeme, že nám pomůžete ochránit domovy tisíců lidí před hlukem a smogem a čistou přírodu u Brněnské přehrady.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Zapojme rozum a neničme to nejcennější, co kromě času na tomto světě máme - životní prostředí a přírodu. Brněnská přehrada si to zaslouží......
Jsem vnukem zachránce Brněnské přehrady pana Františka Šikuly.
dr.Jiří Vokurka

Jiří Vokurka
500 Kč

Dálnice přes město - strašný nesmysl. Transevropská dopravní komunikace musí vést obchvatem.

Dárce
2 500 Kč

Nechci mít nekrytou dálnici a výjezd 50m před obytnym blokem!! To snad neexistuje nikde ve světě!!

Miloš Dvořák
300 Kč

Obchvat Brna mohl být financován z peněz EU - tak stavěli dálnice Poláci. Mnohem dražší průtah Bystrcí zaplatíme z našich daní a ještě budeme světu pro smích až nás tu budou dusit tisíce kamionů. Zastavme ten nesmysl a donuťme úředníky, aby začali konečně připravovat zákonnou trasu této tranzitní komunikace.

Jiří Kment
1 188 Kč

Postarejme se tímto o lepší život našich potomků.

Antonín Kofroň
2 000 Kč

Přeji všem, aby se podařilo vybudovat R43 jako obchvat města Brna. Brňané, ale také lidé v okolních obcích si to zaslouží

Štefan Friča
2 000 Kč

Su brňák,ale bydlím ve Veselí nad Moravou a na prigl jezdím moc rád i s mojí paní.René Jež

René Jež
500 Kč

Nechci dálnici pod svými okny, když se nabízí jiné, podstatně lepší řešení. Zatímco všude ve světě se snaží odvést tranzitní dopravu mimo město, v Brně ji povedeme uprostřed sídliště s 25 000 obyvateli. Naprostá arogance těch, kteří tuto variantu prosazují...

Jiří Mazáč
1 000 Kč

Podporujeme projekt dálnice nepatří do města. Děkujeme za vaši práci pro nás všechny Bozkovi

Miloslav Božek
300 Kč

Díky, že se tomuto problému věnujete.

Michal Trmač
2 500 Kč