ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.


Legislativa a právní pomoc Lidská práva

Změna systému očkování

Aktivně se jako zástupci veřejnosti podílíme na změně právních předpisů s cílem zajistit možnost rodičů (zákonných zástupců) zodpovědně, informovaně a svobodně se rozhodovat v problematice očkování svých dětí.

vybíráme od 1.1.2020
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jsme jediná organizace, která se už 14 let specializuje na změny v systému očkování. Díky získaným zkušenostem můžeme na legislativních změnách pracovat systematicky a obsáhle. Máme šanci změnit systém očkování jen díky vám, dotace nám na to nikdo nedá :-) Proto potřebujeme vaši podporu.

Pracujeme na změně právních předpisů ovlivňujících systém očkování v ČR. Máme zkušenosti s podáváním připomínek a pozměňovacích návrhů k zákonům, komunikujeme a vyjednáváme s poslanci, senátory a dalšími institucemi. Spolupracovali jsme s Ministerstvem zdravotnictví na vzniku zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Nyní pracujeme na tom, aby očkování proti covid-19 nebylo povinné, ani vymahatelné! Dále budeme požadovat změnu v přijímání dětí do mateřských škol. Napomáhá nám tomu poslední vyjádření NSS, kdy uznal, že ředitelé škol se musí vypořádat s výhradou svědomí.

Naše návrhy změn systému očkování si můžete přečíst ZDE.

Co se nám v roce 2020 v legislativě podařilo:
* Vznikl zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.
* Poslanecká sněmovna odhlasovala zrušení povinnosti přijímat na školy v přírodě pouze řádně očkované děti. Na ŠVP teď budou moci jet děti bez omezení.
* Do školek budou moci být přijaty také děti, které mají dočasnou kontraindikaci k očkování.
* Spolu s Ligou lidských práv jsme vydali petici za dobrovolnost očkování proti koronaviru. Zatím toto očkování není zákonně povinné. Pracujeme však dále na tom, aby nebylo vůbec nijak vymahatelné.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pomáháme mnoha rodičům s podáváním žádostí o výjimku výhrady svědomí k přijetí dítěte do mateřské školy! Dnes slavíme první úspěch - jedno nedoočkované dítě bylo přijato rovnou do čtyř MŠ!
Pro zájemce jsme připravili materiály ZDE.

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) rozhodl o stížnostech šesti rodin proti České republice ve věci odpírání vzdělávání dětí v souvislosti s povinným očkováním a udělením pokuty za nenaočkování dětí. Rozsudek přijal již 13. ledna. Více ZDE.

V Poslanecké sněmovně proběhlo ve středu 23. března 2021 druhé čtení novely zákona o dětských skupinách. V nich nejde pouze o péči o děti, ale také o nastavení pravidel této péče striktně podle povinného očkovacího systému. Děti bez řádného očkování totiž nesmí navštěvovat dětské skupiny, mateřské školy a některá další zařízení. Pro povinné očkování proti žloutence typu B (hepatitidě B) by však mohla platit výjimka, jak navrhují poslanci Vlastimil Válek, Petr Třešňák a Olga Richterová. Více informací ZDE.

Novela zákona o dětských skupinách, která v Poslanecké sněmovně čeká na druhé čtení, je navržena tak, že do DS (jeslí) budou moci být přijímány děti již od 6 měsíců věku. Tedy v období, kdy procházejí očkováním. Ve chvíli, kdy budou rodiče žádat o přijetí dítěte do dětské skupiny (či jeslí), tak bude mít dítě za sebou první dávku hexavakcíny, pokud ovšem nemělo kontraindikaci k očkování. Lékař tak vydá posudek o tom, že dítě může nastoupit do dětské skupiny/jeslí. Když budou rodiče žádat o přijetí později, bude status očkování jiný.

Problém č. 1
Nerovný přístup k dětem ve statusu očkování - zatímco jedno dítě může být přijato bez očkování z důvodu KI, nebo s jednou dávkou, druhé dítě, které rodiče přihlašují až v jednom roce věku, musí mít už všechny dávky.

Problém č. 2
Toto by mělo vyřešit pravidlo, které návrh zákona nově stanovuje: jakmile dítě pozbyde zdravotní způsobilost (tedy přijde doba, kdy má být naočkováno), musí rodič do 10 dnů doložit, že dítě bylo očkováno, nebo má (třeba i dočasnou) kontraindikaci a očkování doloží okamžitě, když KI pomine. To znamená neustálé papírování pro lékaře, rodiče, ředitele. Opět to dělá z ředitele dráby. Finanční stránka je též problém, za každé vystavené potvrzení se platí!

Problém č. 3
Přestupku se dopustí ten, kdo nevede evidenci o zdravotní způsobilosti. A jak víme z praxe, KHS velmi lpí na přísné evidenci těchto dokumentů. Zřizovatelé si budou muset hlídat sami, zda je dítě očkováno?

Zatím je k zákonu načten pozměňovací návrh Olgy Richterové a Petra Třešňáka, který otázku očkování řeší. Navrhuje, že lékař nebude muset vydávat potvrzení o očkování, ale pouze jeden papír - o způsobilosti. Ale zároveň tento návrh stanovuje, že tato způsobilost předpokládá, že je dítě řádně očkováno! A bohužel tento PN neruší nutnost dokládat způsobilost opakovaně.

Další pozměňovací návrh předkládá poslanec Lubomír Volný. Ten navrhuje, aby nebylo vyžadováno očkování, ani testování (v návaznosti na současnou situaci).

Rozalio má připravený pozměňovací návrh, který by zrušil povinnost přijímat pouze dítě s řádným očkováním. Bohužel se nám zatím nepodařilo domluvit poslance, který by PN podal  Není pro něj prý politická vůle. Přijatelným kompromisem by bylo evidovat stav očkování dětí (pro přehled), ale nepodmiňovat tím přístup do dětské skupiny. Tak je tomu např. v sousedním Německu.

Je nám líto, že stát dovolí takto zřizovatele dětských skupin a jeslí opět zatěžovat a znepříjemňovat podnikání. A co víc, opět připouští diskriminaci dětí.

Vytvořili jsme stránku k petici za odstranění diskriminace dětí, kde se dozvíte, na čem aktuálně pracujeme. https://rozalio.cz/odstrantediskriminaci/

Vláda projedná návrh zákona o očkování proti covid-19! Více čtěte ZDE.

Amicus Rozalia k Evropskému soudu pro lidská práva si přečtěte ZDE.

Zaslali jsme Ministerstvu zdravotnictví otevřený dopis k přijímání dětí bez očkování proti hepatitidě B do mateřských škol. Přečtěte si ho ZDE.

Finále novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Co se schválilo a co zamítlo? Čtěte ZDE.

Vyhláška, která neodškodní poškozené očkováním? Čtěte více ZDE.

Dnes byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Naše práce zdaleka nekončí! Právě teď máme pár dní na připomínkování vyhlášky k zákonu a dále budeme kontrolovat práci MZ - vypracování metodiky, sestavení komise, sběr dat a také nabídneme rodičům pomoc s podáním žádosti. 

Jaká pravidla budou platit při schválení zákona o ochraně veřejného zdraví se dozvíte ZDE.

Zákon o ochraně veřejného zdraví Senát možná neprojedná! Více ZDE.

Rozhodnuto – poškození očkováním mají nárok na odškodnění v plné šíři. Poslanecká sněmovna dnes finálně schválila zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Více ZDE.


Aktuálně z projednávání zákonů:
* Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním projednal Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu ČR. Doporučil navrátit šíři kompenzací. O omezení šíře odškodnění Poslaneckou sněmovnou si můžete přečíst ZDE.
* Zákon o ochraně veřejného zdraví prošel dne 21. ledna druhým čtením. Bylo podáno sedm pozměňovacích zákonů k tématu očkování (k vidění ZDE). Nyní čeká na projednání ve Výboru pro zdravotnictví PSP.

Průběh zasedání Výboru pro zdravotnictví PSP ze dne 8. 1. 2020 ZDE

Založení projektu

Dekujeme!

Anna Termerova

Veliký dík za vše, co děláte 🍀🙏 jste nadějí

Markéta Vidnerová
200 Kč

Dáváte nám naději, že se dá proti naší české ulhané vacinační mafii bojovat.
Držíme Vám pěsti!

Tomáš Osvald
400 Kč

Děkujeme za Vaši péči 🍀

Dárce
300 Kč

Dekuji za energii, kterou do vasi snahy davate🙂

Petra Misechova

Děkujeme, za vaši úžasnou práci, dlouholetou snahu a trpělivost!

Veronika Štěchová

Děkujeme, nevzdejte to...

Jan Šibrava

Díky za to, co děláte❤️

Halina Bartoníková

Pokračujte v práci jako doposud! Smekám před Vámi a čtu si ráda každý Váš článek či informaci! Má to smysl!

Veru
600 Kč