Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z. s.


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Nové prostory Stacionáře Vlaštovka

Chceme vybudovat nové prostory pro Stacionář Vlaštovka, ve kterém denně pečujeme o děti se zdravotním handicapem. Většinu potřebných financí už jsme získali, a tak jsme mohli zakoupit vilu na Brněnské ulici v Hodoníně. Celý projekt však vyjde téměř na 70 000 000 Kč a nám stále ještě asi 8 000 000 Kč k jeho dotažení chybí. Pomozte nám vybudovat moderní a důstojné prostředí pro handicapované z různých koutů Hodonínska. Budeme tak moci ještě intenzivněji pomáhat rodinám, které se rozhodly jen tak nevzdat.

Podpořte přesun Stacionáře Vlaštovka do nových, moderních a důstojnějších prostor, které přinese rekonstrukce zakoupené vily na Brněnské ulici v Hodoníně. Předem děkujeme za každý dar, který nás posune k vytouženému cíli a my budeme moci i díky vám v roce 2023 zahájit provoz v nových prostorách.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Stacionář Vlaštovka navštěvují děti a mladí dospělí od jednoho roku do 26 let s kombinovaným postižením a autismem. Stacionář jim pomáhá už 13 let, stávající budova však přestala dostačovat náročným požadavkům na provoz takového zařízení.
 


Chceme proto pro naše uživatele zajistit nové prostory, které budou odpovídat jejich potřebám a také chceme rozšířit kapacitu zařízení. Budeme tak moci přijmout uživatele nové a poskytovat jim službu až do 35 let. Náročný projekt koupě vily na Brněnské ulici v Hodoníně a její následné proměny v moderní stacionář vyjde téměř na 70 milionů Kč.

Stacionář Vlaštovka provozuje Centrum pro rodinu a sociální služby Hodonín, které se za dvacet let existence proměnilo z mateřského centra dvou maminek - zakladatelek ve fungující neziskovou organizaci poskytující rozsáhlé spektrum služeb od odborných služeb pro rodiny až po sociální služby handicapovaným. Doplňujeme tak nabídku státních zařízení, která je sama o sobě často velmi nedostačující.

Bez vaší pomoci však celý projekt dotáhnout do konce nedokážeme. Proto vás prosíme o příspěvek v jakékoliv výši, který nám pomůže přesunout stacionář do nových a důstojných prostor.Jaká je vůbec činnost Stacionáře Vlaštovka?
Služba denního stacionáře je značným odlehčením pro pečující rodinu. Podporujeme je, aby měly dostatek síly o své děti pečovat a ony tak mohly zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Jako se vlaštovky vždy vrací do svého hnízda, tak se i handicapované děti po každodenní aktivizaci, rehabilitaci, vzdělávání a péči ve stacionáři vrací do své rodiny.

Děkujeme vám za podporu Stacionáře Vlaštovka. I díky vašem příspěvku budeme blíž k cíli, kterým je otevření nového provozu v roce 2023.

Více informací naleznete na www.cprhodonin.cz nebo se obraťte na vedoucí sociálních služeb Lenku Tlachovou (tlachova@cprhodonin.cz).

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Rádi pomůžeme našim novým sousedům :-)

Ela a Vilík Stokláskovi