Hospic svaté Hedviky


Hospicová a paliativní péče Senioři

DOMA - je být vedle svých blízkých

Domácí hospicová péče nabízí pomoc pro nevyléčitelně nemocné, kteří chtějí být doma v kruhu svých blízkých. Poskytujeme specializovanou paliativní péči, která umožňuje nemocným setrvat doma ve svém prostředí. Pomáháme lidem s vážným onemocněním, aby mohli důstojným způsobem prožít závěr svého života a doprovázíme celou rodinu v tomto nelehkém období. V průběhu péče klademe důraz na maximální zachování kvality lidského života. Snažíme se vytvářet takové podmínky pro péči, aby mohla být domácí hospicová péče dostupná pro všechny, kteří ji potřebují, i když není hrazena zdravotní pojišťovnou.

vybíráme od 2.6.2017

Děkujeme za váš dar.

Podpořili jste rozvoj domácí hospicové péče pro Kladno, Slaný a okolí.
423 200 Kč

přispělo

126 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
"Doma  je místo, kde prožíváme vše co nám život přináší... radosti, starosti, štěstí, ale i smutek a zármutek. Doma je cítit bezpečí a lásku, doma je vše, na čem nám záleží."

Být doma v závěru života není samozřejmé. Hospic svaté Hedviky vám pomůže péči o blízké zvládnout. Domácí hospicová péče zajišťuje komplexní odbornou péči a podporu v domácím prostředí.

Pomáhat a spolupodílet se na činnosti a rozvoji domácí hospicové péče je výzva. Přidejte se k našim podporovatelům!

Pomozte společně s námi pacientům a jejich rodinám zůstat doma až do posledních chvil. Doma, kde mají pocit bezpečí a své blízké. Finanční příspěvky jsou využity výhradně k provozu a činnosti domácího Hospice svaté Hedviky a využijeme je především na mzdy sester, lékařů a asistentek. Finanční příspěvky také pomohou při financování nákladů provozu automobilů a pohonných hmot.

DĚKUJEME VÁM ZA PODPORU.


Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vladimír Vagner
5 000 Kč

Moc děkuji všem sestřičkám za pomoc, rady a lidský přístup, při odcházení mého tatínka, pana Antonína Jakeše. Jste andělé na zemi. Dámy, které vykonávají velmi důležitou práci.
Přeji všem zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy.
Lenka Kemrová

Lenka Kemrová
10 000 Kč

Děkuji, že jste. Jste úžasní!

Jarka Ou.

Poděkování celému kolektivu Hospice svaté Hedviky za pomoc při odcházení mé drahé manželky Věry

Vladimír Unger
500 Kč

Velký obdiv a ještě větší díky za Vaši péči 🤍

Martina Hejdová
1 200 Kč

Moc děkujeme za podporu a milá slova paní Hejdová.

Hospic svaté Hedviky

Za vaši náročnou práci, kterou děláte vám moc děkuji.

Renata Nyklová
2 000 Kč

Děkuji za veškerou pomoc a podporu paní Petrové.

Barbora Klimova
2 000 Kč

Děkuji, že pomáháte v nejtěžších chvílích...

Martina Hejdová
1 200 Kč

Je to málo, ale snad bude inspirovat daší...

Robin Tesárek

Tohle dává smysl a proto je mi ctí přispět. Děkuji🙏

Jaromír Huja
500 Kč