Hospic svaté Hedviky

http://www.hospicsvatehedviky.cz tel.: 606 947 006 e-mail: info@hospicsvatehedviky.cz


Poslaní hospice je pomáhat lidem v nejtěžších chvílích, když opouští tento svět. Cílem naší péče je eliminace fyzického a psychického strádání umírajícího. Pomáháme zajistit, aby byl odchod člověka důstojný, bezbolestný a kruhu své rodiny, svých nejbližších a milovaných. Zdravotnická, psychologická a sociální podpora je poskytovaná nejen umírajícím, ale také blízkým, kteří se rozhodli doprovázet umírajícího v rodinném prostředí a je nedílnou součástí komplexní domácí hospicové péče.

Aktuální projekty

Ukončené projekty