Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Hospicová a paliativní péče Senioři

Pomoc seniorům

Pomáháme starším lidem prožít kvalitním způsobem období stáří.

Pomoc seniorům

Pomáháme starším lidem prožít kvalitním způsobem období stáří.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Přispějte prosím na kvalitní sociální služby poskytované v domácím prostředí či v zařízeních pro seniory. Společně pomůžeme starším lidem k důstojnému prožití období stáří. 

Váš dar bude použit na:  
 
  • pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu a pro půjčovny pomůcek (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace, vozíky, oxygenátory);
  • na vybavení charitních domů, domovů pro seniory či denních center pro seniory (např. zvedáky, schodišťové plošiny);
  • vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory;
  • na provoz domácí péče, paliativní a hospicové péče (např. na pohonné hmoty pro dopravu klientů).
Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

S pozdravem TP

Tomáš Prochazka
5 000 Kč

Děkuji všem lidem, kteří zakoupili 26 sádrových odlitků hlavy Václava Havla a podpořili tím Nadaci Olgy Havlové. Kavárna Charlies Coffee & Garden Nymburk, odlévač Jan Kára

Jan Kára
5 200 Kč

Péče o seniory je velmi nedoceněna. Važím si každého, kdo vykonává tuto profesi a snaží se lidem pomoct na sklonku života. Lidé si zaslouží plnohodnotné stáří, bohužel ne tomu tak vždy je. Finanční příspěvek je to nejmenší, co pro to člověk může udělat.

Jakub Pavlík
5 000 Kč

Dekuji Vam za peci!

David Novak, Ph.D.
10 000 Kč

Mnoho štěstí.

Iva Sedláčková
200 Kč

Děkuji za vaši práci

Jitka Hojerová
500 Kč

Moc Vam dekuji za vasi praci.

David Novak, Ph.D.
10 000 Kč

Přeji všem hodně pozitivní energie, šťastný život i šťastné stáří .

Petr Pešout
500 Kč

S přáním štastného nového roku JK a VK

Jana Kozielová, MUDr.
5 000 Kč

Děkuji za Vaši činnost!

David Novák
3 000 Kč