Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Hospicová a paliativní péče Senioři

Pomoc seniorům

Pomáháme starším lidem prožít kvalitním způsobem období stáří.

Pomoc seniorům

Pomáháme starším lidem prožít kvalitním způsobem období stáří.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Přispějte prosím na kvalitní sociální služby poskytované v domácím prostředí či v zařízeních pro seniory. Společně pomůžeme starším lidem k důstojnému prožití období stáří. 

Váš dar bude použit na:  
 
  • pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu a pro půjčovny pomůcek (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace, vozíky, oxygenátory);
  • na vybavení charitních domů, domovů pro seniory či denních center pro seniory (např. zvedáky, schodišťové plošiny);
  • vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory;
  • na provoz domácí péče, paliativní a hospicové péče (např. na pohonné hmoty pro dopravu klientů).
Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Olgu mám navždy v srdci

Tomáš Nový
300 Kč

Protože naše babička má to štěstí, ze má rodinu.

Zdeňka Větrovcová
300 Kč

Vše dobré.

Iva Sedláčková
300 Kč

Seminaria, s.r.o.

Petr Poledňák
25 000 Kč