Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Hospicová a paliativní péče Senioři

Pomoc seniorům

Pomáháme starším lidem prožít kvalitním způsobem období stáří.

Pomoc seniorům

Pomáháme starším lidem prožít kvalitním způsobem období stáří.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Přispějte prosím na kvalitní sociální služby poskytované v domácím prostředí či v zařízeních pro seniory. Společně pomůžeme starším lidem k důstojnému prožití období stáří. 

Váš dar bude použit na:  
 
  • pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu a pro půjčovny pomůcek (např. polohovací lůžka, antidekubitní matrace, vozíky, oxygenátory);
  • na vybavení charitních domů, domovů pro seniory či denních center pro seniory (např. zvedáky, schodišťové plošiny);
  • vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory;
  • na provoz domácí péče, paliativní a hospicové péče (např. na pohonné hmoty pro dopravu klientů).
Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Místo květin na rozloučenou s MUDr. Milenou Černou

Elena Hornová
1 000 Kč

Ať se stále daří, děláte skvělou práci.

Martina Mich

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Jana Kozielová, MUDr.
5 000 Kč

Dekujeme Vam!

David Novák
3 000 Kč

Pěkný nový rok, hlavně ve zdraví:) Vám všem přejí Kozielovi

Jana Kozielová, MUDr.
5 000 Kč

zdravím Vás!

Tomáš Procházka
5 000 Kč

Hezké stáří.

Milan Závodský
1 000 Kč

❤️

Nikola Fajstavrová
2 000 Kč

Díky za Vaši smysluplnou dlouholetou práci

Jarmila Podzimková
500 Kč

Dar

Vladimír Hendrich
5 000 Kč