Česká federace potravinových bank, z.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny Životní prostředí

POTRAVINOVÉ BANKY

Potravinové banky jsou největším bojovníkem proti plýtvání. Každý rok zachrání tisíce tun jídla a zajistí, aby je dostali děti a dospělí v nouzi. Jsme v tom spolu již 30 let.

POTRAVINOVÉ BANKY

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

V letošním roce slaví POTRAVINOVÉ BANKY 30 let. Děkujeme, že jste v tom s námi!

V roce 2023 se nám podařilo:
  • pomoci více než 400.000 lidí v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova,
  • smysluplně využít 13.200 tun potravin, které by jinak skončily na skládce,
  • podporovat rozvoj celorepublikové sítě potravinových bank, které spolupracovali s 1.381 odběratelskými organizacemi.

Koordinujeme činnost potravinových bank, které svážejí zachráněné potraviny a poskytují je zdarma dobročinným organizacím.

Distribuci potravin přímo k potřebným lidem zajišťují neziskové organizace, které znají jejich situaci. Vedle materiální pomoci jim zajišťují i poradenstvím, osobní asistenci a další podporou.

Záchrana potravin se děje díky spolupráci s obchodními řetězci a výrobci potravin, sběru zeleniny a ovoce u zemědělců, potravinovým sbírkám, jednorázovým darům fyzických i právnických osob.

Váš dar pomůže:
  • zachránit více potravin a zamezit jejich zbytečné likvidaci,
  • zajistit pomoc dalším lidem v nouzi,
  • rozvíjet a zlepšovat potravinové banky.
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Drobná pomoc.

Pavel Šnajdr
1 000 Kč

Dar na potraviny pro potřebné.

Darina Kuchyňová
2 000 Kč

Dar

Monika Říhová
1 000 Kč

Snad to pomůže někomu potřebnému.

Milan Havránek
1 000 Kč

Musíme si pomáhat.

Jiří Pastera
2 000 Kč

Kéž Vám Bůh žehná!

Jan Svoboda

Ráda jsem přispěla, děláte dobrou věc, děkuji za to!

Markéta Tutterová
1 000 Kč

Není třeba

Ladislav Cvak
1 000 Kč

Děkuji za vaší práci. M.

Marek Fencl
3 000 Kč

Nechť pomůže těm, kteří to nyní v této době potřebují.

Radim Linduška
3 000 Kč