SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC

http://www.trendvozickaru.cz/ tel.: 582 777 702 e-mail: trend@trendvozickaru.cz


Spolek Trend vozíčkářů Olomouc patří k největším poskytovatelům osobní asistence v rámci celé České republiky a byl jednou z prvních organizací, která u nás tuto službu začala poskytovat. Za svou existenci poskytla organizace služby řádově stovkám osob se zdravotním postižením a to i lidem za hranicemi Olomoucka. Poskytujeme služby osobní asistence, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, půjčovnu kompenzačních pomůcek. V rámci sociálního podnikání zaměstnáváme zdravotně postižené a dalším pomáháme při hledání pracovního uplatnění. Organizujeme volnočasové aktivity (pobytové akce, výlety, besedy apod.). Snažíme se o odbourávání architektonických i mezilidských bariér.

Aktuální projekty

Ukončené projekty