SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC


Filantropie a dobrovolnictví Lidé s postižením

Daruj dobrovolníka

Dobrovolníci ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc. Plnohodnotný život neznamená jen uspokojování základních lidských potřeb. Všichni máme potřebu sdílet, být ve společnosti, cítit lidskou blízkost a s tím našim klientům pomáhají dobrovolníci. Dobrovolníci ve Spolku Trend vozíčkářů zvyšují kvalitu života našich klientů tím, že jim věnují svůj volný čas. Navštěvují lidi s tělesným postižením v jejich domácnosti, chodí s nimi na procházky a pomáhají jim účastnit se zajímavých volnočasových aktivit všeho druhu (kreativní setkání, muzikoterapie, táboráky, hry Dračí doupě – viz fotografie, vánočního posezení, sportovních aktivit – monoski, boccia a spousty dalších).

vybíráme od 15.7.2020

DARUJ DOBROVOLNÍKA ;-)

2 300 Kč
vybráno 5 % z 50 000 Kč

přispělo

5 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dobrovolníci ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc jsou lidé nad 15 let věku, kteří pomáhají na volnočasových aktivitách, dochází do domácnosti, na procházky. 

V organizaci poskytujeme dobrovolníkům zaučení, nácvik manipulace s kompenzačními pomůckami, spolupráci s koordinátorem dobrovolníků a také supervizi.

Všechna tato školení, supervize a koordinátor něco stojí, proto abychom mohli dobrovolnictví poskytovat i nadále, neobejdeme se bez Vaší pomoci.

Budeme rádi za Vaši podporu služby, která lidem přináší srdce na dlani.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu