SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC


Lidé s postižením Osvěta a poskytování informací

Podpora osobní asistence Spolku Trend vozíčkářů Olomouc

Posláním organizace Trend vozíčkářů Olomouc je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování jejich rovnoprávného a rovnocenného postavení ve společnosti. Snažíme se o vytváření takových podmínek, ve kterých se budou moci lidé s handicapem o sebe postarat sami, případně s pomocí svých osobních asistentů.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc poskytuje již 26 let sociální služby, zejména osobní asistenci. Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, popř. v kombinaci s jiným postižením. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod. denně. Snažíme se o to, aby byla poskytována na profesionální úrovni, ale zároveň cenově přijatelná pro uživatele služby (za hodinu OA platí uživatelé 110 Kč). 
Cílem projektu je poskytnout osobám s fyzickým handicapem možnost žít běžným životem, jako zdraví lidé. Základem je udržení plnohodnotného a důstojného života v jejich přirozeném prostředí a předcházení umístění do ústavní péče. 
Přidanou hodnotou je i podpora rodiny, protože pečování je velmi náročná činnost. 
V současné době máme přes 40 klientů, o které se stará 25 osobních asistentů. Služba osobní asistence je funkční po celý rok. Velkou část nákladů (41%) hradí Krajský úřad, dále se na spolufinancování podílí Město Olomouc, ÚP, tržby od uživatelů služby, veřejná sbírka, sponzorské dary, granty a nadace. 

A protože tato naše činnost není celá financovaná státem, neobejdeme se bez pomoci dárců, firem, podporovatelů, kterým není lhostejný osud organizací a handicapovaných v našem regionu. Budeme rádi, pokud jakkoliv naší činnost podpoříte, abychom mohli poskytovat služby klientům ve stále větším rozsahu!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu