SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC


Lidé s postižením Osvěta a poskytování informací

Podpoř osobní asistenci Spolku Trend vozíčkářů Olomouc

Vstoupila vám do života nemoc, úraz, či jiný problém, kvůli němuž vám dělají problémy jinak běžné činnosti všedního dne? Služba osobní asistence vám dokáže se spoustou z nich pomoci. Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Základním principem osobní asistence je, že průběh i obsah služeb si určuje uživatel sám, asistent je vlastně jeho pomocná ruka. Buďte i Vy onou pomyslnou pomocnou rukou ;-)

přispělo

13 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc poskytuje sociální služby, zejména osobní asistenci, nepřetržitě od roku 1994.
Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným, popř. kombinovaným postižením. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně na profesionální úrovni, ale zároveň je cenově přijatelná pro uživatele služby (za hodinu OA platí uživatelé 110 Kč).
Cílem projektu je poskytnout osobám s fyzickým handicapem možnost žít běžným životem, jako zdraví lidé. Základem je udržení plnohodnotného a důstojného života v jejich přirozeném prostředí a předcházení jejich umístění do ústavní péče.
Přidanou hodnotou je i podpora rodiny, protože pečování je velmi náročná činnost.
V současné době máme přes 45 klientů, o které se stará 25 osobních asistentů.
Služba osobní asistence je funkční po celý rok včetně víkendů, svátků a poskytujeme také krizovou asistenci 24/7. 

A protože tato naše činnost není celá financovaná státem, neobejdeme se bez pomoci dárců, firem a individuálních podporovatelů, kterým není lhostejný osud neziskových organizací a handicapovaných osob v našem regionu. Budeme rádi, pokud jakkoliv naši činnost podpoříte, abychom mohli poskytovat služby klientům ve stále větším a plně kvalitním rozsahu!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu