DofE Česká republika

http://www.dofe.cz/ tel.: +420 606 045 160 e-mail: info@dofe.cz


Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je program cílící na mladé lidi ve věku 14-24 let, který si klade za cíl rozvoj osobnosti a charakteru účastníků bez ohledu na sociální původ či fyzický stav. Posláním tohoto programu je v mladých lidech probouzet a posilovat kreativitu, odolnost a v neposlední řadě také sebedůvěru prostřednictvím čtyř vzájemně provázaných oblastí, kterými jsou rozvoj talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, zkráceně DofE, je program s bohatou historií, který začal pomáhat mladým lidem v roce 1956, kdy jej založil manžel královny Alžběty II. princ Philip. Program je stále podporován britskou královskou rodinou. Během doby fungování se do něj postupně zapojilo přes 140 zemí světa a ročně se ho zúčastní přes milion mladých lidí. V České republice si program momentálně plní na 5 000 studentů prostřednictvím místních center, kterých je nyní v České republice více než 230. Funkci těchto místních center plní mimo základní, střední a vysoké školy také instituce, jako jsou dětské domovy, domovy dětí a mládeže, výchovné ústavy či sportovní kluby.

Aktuální projekty