DofE Česká republika


Děti, mládež, rodina Pomoc Ukrajině

Podpořte zapojení znevýhodněných mladých lidí do DofE

Chceme v mladých lidech podpořit zájem o pomoc druhým, sounáležitost, odpovědnost a porozumění mezi lidmi i světu kolem sebe. Už rok je proto nedílnou součástí Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s Award, zkráceně DofE) dobrovolnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě, který pomáhá mladým lidem v obtížné životní situaci se seberealizací a začleněním v kolektivu vrstevníků. Motivuje je utvářet nová přátelství a systematicky po dobu tří měsíců pracovat na tom, co je baví a co jim přináší radost. Přibývající případy šikany, psychických potíží či pocitů osamělosti nyní činí naši práci s mládeží důležitější než kdykoliv předtím. Naší ambicí je proto s Vaší finanční pomocí podpořit především ty, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu znevýhodněni, vyloučeni nebo nepochopeni. Jen tak se nám úspěšně podaří být opravdu otevřenou platformou, která bude odrazem současné mladé generace.

83 614 Kč

přispělo

134 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s Award, zkráceně DofE) klade důraz na rozvoj každého mladého člověka bez rozdílu. Chceme v mladých lidech podpořit zájem o pomoc druhým, sounáležitost, odpovědnost a porozumění mezi lidmi i světu kolem sebe. Z více než šedesátileté zkušenosti fungování tohoto celosvětového programu totiž víme, že právě tyto vlastnosti mají trvalý a pozitivní vliv na jejich charakter, dovednosti i budoucí životní šance.  
 
Přibývající případy šikany, psychických potíží či pocitů osamělosti nyní činí naši práci s mládeží důležitější než kdykoliv předtím. Naší ambicí je proto s Vaší finanční pomocí podpořit především ty, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu znevýhodněni, vyloučeni nebo nepochopeni. Jen tak se nám úspěšně podaří být opravdu otevřenou platformou, která bude odrazem současné mladé generace.  
 
Dobrovolnický buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě propojuje děti a mládež ve věku od 12 do 24 let, kteří chtějí svůj volný čas sdílet s ostatními. Motivuje je utvářet nová přátelství a systematicky po dobu tří měsíců pracovat na tom, co je baví a co jim přináší radost. Dvojice kamarádů společně rozvíjí měkké dovednosti jako je práce v týmu, kreativita, komunikace, adaptabilita, vytrvalost a odhodlání. Sekundárně projekt podporuje jejich duševní i fyzickou pohodu a zájem nadále rozvíjet svůj potenciál v DofE.  
 
Cítím se víc spokojeně a už méně cizí. Vím, že se zvládnu domluvit a jsem vážně šťastná, že umím nějaký cizí jazyk tak dokonale jako češtinu. Mám lepší vztah s lidmi a nové kamarády.Ivanna, absolventka Stand By Me původem z Ukrajiny 
 
Přestože je otevřen všem mladým, zaměřuje se především na zapojení válečných a politických uprchlíků, cizinců s odlišným mateřským jazykem, nováčků v kolektivech, zástupců sexuálních menšin, dětí a mládeže se speciálními potřebami / v akutní tíživé životní situaci / s psychickými problémy nebo držící se dlouhodobě mimo kolektiv vrstevníků.  
 
Barča mi pomáhá v matematice a s dějinami umění. Čtu knihy, abych lépe znala gramatiku, mohla psát věty a lépe mluvit. Pro mě je to nová zkušenost, že čtu knihy. Jsem ráda, že s Bárou trávíme více času. Anna, neslyšící absolventka Stand By Me  
 
Dnes máme přes 300+ účastníků, 100+ dospělých mentorů a skrze hustou síť místních center (základní a střední školy, volnočasová a komunitní centra, dětské domovy aj.) působíme po celé České republice. Pro další fyzické i online fungování projektu však potřebujeme další podporu, aby mohl být program dostupný pro všechny zcela zdarma.  
 
Pokud Vás projekt zaujal, budeme rádi, když navštívíte náš web a budete sledovat naše sociální sítě. Veškeré odkazy naleznete zde
 


Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

:-)

Pavla Šmídová
20 Kč