DofE Česká republika


Pomoc Ukrajině Děti, mládež, rodina

„STOJÍM PŘI TOBĚ“ JEDINEČNÝ INKLUZIVNÍ PROGRAM DOFE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ MLADÉ LIDI NEJEN Z UKRAJINY

Dopady ruské invaze na děti a mladé lidi na Ukrajině jsou katastrofální. Podle OSN více než 5 milionů lidí bylo nuceno opustit své domovy, z toho je přes 1.5 milionu dětí a mladých lidí, kteří jsou mimo domov, ztracení a zranitelní. Zatímco mnohé partnerské organizace poskytují okamžitou humanitární pomoc – a patří mezi ně mnoho účastníků a dobrovolníků DofE – program DofE samotný se zaměřuje na dlouhodobou pomoc s dopady na jednotlivce i celé rodiny, na jejich mentální zdraví a wellbeing. V rámci Sociálního fondu DofE v letošním roce vznikl mezinárodní projekt „Stojím při tobě“, který má za cíl, aby každý mladý člověk z Ukrajiny byl podpořen studentem z Česka, Slovenska nebo Rumunska během jejich pobytu v těchto zemích. Projekt spočívá v dlouhodobé spolupráci konkrétních českých a ukrajinských studentů. Mladý člověk se stane průvodcem a patronem jednoho nebo dvou ukrajinských vrstevníků a splní si tak dobrovolnickou část programu DofE. Společně budou realizovat aktivity v rámci programu DofE a stanoví si cíle v pohybu, dovednosti a dobrovolnictví. Nakonec spolu absolvují dobrodružnou expedici v české přírodě, kde se učí týmovosti a navazují se přátelství.

62 613 Kč

přispělo

132 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Program DofE klade důraz na rozvoj každého mladého člověka bez rozdílu. Mladí lidé se v programu učí být zodpovědnými. Učí se pomáhat druhým lidem i světu kolem sebe. Nacházejí to, co zakladateli DofE Kurtu Hahnovi u mladých tolik scházelo a co je dnes tak potřebné: odpovědnost a sounáležitost. 

Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině jsme zmobilizovali naši komunitu 600 škol, 2 900 proškolených DofE vedoucích a více než 10 000 mladých účastníků DofE v Rumunsku, na Slovensku a v Česku a rozhodli se spustit projekt "Stojím při Tobě", který získal záštitu MŠMT. Díky projektu pomůžeme mladým lidem tím, co umíme nejlépe, a to tak, že budeme motivovat mladé lidi k tomu, aby na sobě pracovali a připravili se na budoucí práci a život po válce. 


Účastníci programu DofE pomáhají již od začátku války s materiální i finanční podporou, v uprchlických centrech i s koordinací pomoci.  

V rámci projektu “Stojím při Tobě” se účastníci programu DofE a mladí lidé budou starat o to, aby co nejvíce mladých lidí z Ukrajiny dostalo možnost zaintegrovat se skrze DofE do nových komunit. Stanou se “buddy” průvodci mladých lidí z Ukrajiny, poskytnou jim začáteční podporu potřebnou pro sžití se s novým prostředím a také jim pomohou začlenit se do svých komunit a škol.  Buddy program bude pokračovat i po prvotním začlenění se. Jeden účastník programu DofE bude dlouhodobě pomáhat nejméně dvěma mladým lidem z Ukrajiny.  

Pro realizaci projektu, finanční a materiální pomoc těmto mladým lidem potřebujeme i vaši pomoc. Záleží nám na tom, abychom pomohli co nejvíce mladým lidem

Pokud Vás projekt zaujal, budeme rádi, když se podíváte na náš web a budete nás sledovat na našich sociálních sítích:

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

:-)

Pavla Šmídová
20 Kč